Ugdymo mokslo branda Lietuvoje XX amžiaus pirmoje pusėje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdymo mokslo branda Lietuvoje XX amžiaus pirmoje pusėje: disertacija
Alternative Title:
Maturity of the science of education in Lithuania in the first half of the 20th century
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
166 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTXX a. I pusės Lietuvos mokyklos ir pedagoginės minties raidą, taip pat įvairius sociokultūrinius aspektus savo straipsniuose bei veikaluose yra apžvelgę keletas autorių, tačiau iki šiol nebuvo imtasi Lietuvos XX a. I pusės pedagogikos darbų mokslinės-sisteminės analizės. Todėl kyla problema: 1) kaip vertinti XX a. I pusės lietuvių pedagoginės raštijos kokybę mokslo kriterijų požiūriu, 2) ar yra pagrindo teigti, kad XX a. I pusėje moksliškai subrendo pedagoginė raštija. Tyrimo objektas - Lietuvos XX a. I pusės pedagoginė raštija ir jos mokslinė kokybė. Tyrimo tikslas - įvertinti XX a. pradžios lietuvių knygų ir straipsnių švietimo, mokymo, lavinimo ir auklėjimo klausimais mokslinę brandą ir jos ypatumus remiantis mokslo metodologijos bei mokslo sistemos sampratos kriterijais. Ypatingą reikšmę tyrimui turėjo sisteminės analizės metodologinis principas, padėjęs į pavienius pedagoginius kūrinius žvelgti kaip į sistemą ir išskirti jos elementus, leidžiančius nustatyti, kokiu lygiu tiriamasis kūrinys atitinka mokslo dalyko kriterijus. Visa to meto pedagoginė raštija buvo suskirstyta į tris lygius: 1) iš dalies moksliškas kūrinys, 2) mokslinis atskiros problemos tyrimas, 3) visos ugdymo mokslo, kaip disciplinos, sistemos tyrimas. Taip nustatyti ugdymo mokslo brandos lygiai. Tyrimu atskleistas Lietuvos XX a. I pusės pedagoginėje raštijoje ryškėjantis ugdymo mokslo formavimasis ir jo branda: nurodyta metodologija, kuria naudojosi atskiri autoriai, moksliškumo požiūriu suskirstyti jų veikalai į pavienių problemų nagrinėjimo bandymus, į mokslinės sistemos pradmenis ir pedagogikos disciplinų kūrinius.

ENThe development of the Lithuanian school and pedagogical thought as well as various socio-cultural aspects of the first half of the 20th century have been overviewed by several authors in their articles and works, however, a scientific systemic analysis of works on pedagogy of the first half of the 20th century have not been made so far. Therefore, the problem arises: 1) how should be considered the quality of pedagogical writing of the first half of the 20th century from the scientific criteria point of view, 2) is there grounds to state the pedagogical writing matured from the scientific point of view in the first half of the 20th century. The object of the research is the Lithuanian pedagogical writing of the first half of the 20th century and its scientific quality. The objective of the research is to assess the scientific maturity and characteristics of the Lithuanian books and articles of the first half of the 20th century on the issues of education, teaching, training and upbringing on the basis of the criteria of scientific methodology and the concept of scientific system. The methodological principle of systemic analysis had a special importance with regard to the research because it enabled the author to treat individual pedagogical works as a system and to distinguish its elements which allowed the author to establish to what extent the work corresponds to the criteria of scientific subject. All the pedagogical writing of that time was grouped to three levels: 1) partly scientific work, 2) scientific research of an individual problem, 3) research of the system of the entire education as a subject.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10743
Updated:
2022-02-07 20:09:27
Metrics:
Views: 6
Export: