Tarmių sąveikos požymiai Klaipėdos krašto "suvalkietiškajame" idiolekte

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarmių sąveikos požymiai Klaipėdos krašto "suvalkietiškajame" idiolekte
Alternative Title:
Dialectinteraction in a Suduvite idiolect of the Klaipėda region
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2008, t. 17, Nr. 1/2, p. 5-18
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Balsis; Fonetika; Fonetinės ypatybės; Idiodialektas; Idiolektas; Kalbų kontaktai; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Migracija; Morfologija; Sociolingvistika; Tarminė diferenciacija; Tarmių sąveika; Tarmė; Vietinės kalbos; Dialect interaction; Dialectal differentiation; Idiolect; Interaction of dialects; Klaipėda region; Language contacts; Local languages, dialect; Migration; Morphology; Phonetic features; Phonetics; Sociolinguistics; Vowel.
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Kalbų kontaktai / Language contacts; Migracija / Migration; Morfologija / Morphology; Sociolingvistika; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Vietinės kalbos.
EN
Dialect interaction; Dialectal differentiation; Idiolect; Interaction of dialects; Language contacts; Local languages, dialect; Morphology; Phonetic features; Phonetics; Sociolinguistics; Vowel.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami tarmių sąveikos požymiai, remiantis vienos Klaipėdos krašto pateikėjos idiolektu. Pateikėjos tėvai kilę iš nevietinės aplinkos – vakarų aukštaičių kauniškių ploto. Tėvas kilęs iš pietinės kauniškių dalies, netrumpinančios galūnių, motina – iš veliuoniškių šnektos, kuriai būdingas nekirčiuotų galūnių trumpinimas. Pateikėja gimusi ir augusi rytinėje Klaipėdos krašto dalyje, kur dominuoja aukštaitiškosios šnektos, karo laikotarpį praleidusi Vokietijoje, o po karo nuolat gyvenanti vakarinėje Klaipėdos krašto dalyje, kur daugiausia kalbama žemaitiškai. Aptariant lietuvių kalbos tarmių sąveiką ideolekte galima išskirti vakarinių šnektų šiaurinio (šiaurinių kauniškių, pietų žemaičių, Mažosios Lietuvos striukių, Klaipėdos krašto aukštaičių) ir pietinio (pietinių kauniškių, Mažosios Lietuvos baltsermėgių) arealų ypatybes. Apibendrinant daroma išvada, kad net ir ilgą laiką gyvenant svetimoje kalbinėje aplinkoje, gerai išlaikomos motinos gimtosios šnektos ypatybės. Idiolekte dominuoja šiaurinių vakarų aukštaičių kauniškių – veliuoniškių šnekta, nors nuo pat gimimo kalbėtoja gyveno aplinkoje, vartojančioje ir kitas lietuvių kalbos atmainas, ir vokiečių kalbą. Tėvo gimtosios šnektos ypatybių pastebima mažiau. Fonetikos lygmenyje iš artimos kalbinės aplinkos – žemaičių šnektų – perimtos ir sustiprintos tos ypatybės, kurios neprieštarauja gimtosios šnektos sistemai. Pasitaiko žemaitiškų kirčiavimo, morfologijos ir sintaksės ypatybių. Svetimos įtakos pastebima mažai: beveik nėra tikrų žemaitybių, vokiečių kalbos poveikis pasireiškia beveik tik leksikos lygmenyje.

ENBased on one idiolect the article discusses the features of dialect interaction in the Klaipėda region and the results of contact of Lithuanian with German. The analysis of the idiolect proves that the dialect features of the "first language" – the mother's language - are well preserved even though a person spends a long time in an alien language environment. The dialect of the Veliuona settlement (North-Western Highland Kaunas variety) predominates in the idiolect. The features of the father's dialect (vicinity of Southern Kaunas) are noticed less. The phonetic features which coincide with the system of the mother's language are absorbed from the Lowlanders' dialect. For example the positional openness of the vowels [i] and [u], which is characteristic in the dialect of Veliuona natives, is more emphasized in the idiolect under discussion and the open sounds [į] and [š] are used consistently, sometimes reaching [o] and [e]. There also appear some features of accentuation (stressing), morphology and syntax common to the Lowlanders' language. Concluding we can state that we have noticed little influence of alien language and dialect in the idiolect which we examine herein: the Lowlanders' features are practically non-existent and the influence of German comes out only on the level of vocabulary. [From the publication]

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26408
Updated:
2021-03-01 09:04:27
Metrics:
Views: 20
Export: