Lietuvos istorikų bendrija 1918-1944 metais : kolektyvinės biografijos tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos istorikų bendrija 1918-1944 metais: kolektyvinės biografijos tyrimas
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007.
Pages:
218 p
Series:
Mokslinės monografijos : MM serija
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
istorijos mokslas; Lietuvos istorikai.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje autorius, remdamasis archyvine medžiaga (Lietuvos, nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo universiteto fakultetų tarybų posėdžių protokolais, istorikų korespondencija, prisiminimais, straipsniais spaudoje ir kt.), originaliais statistiniais tyrimais, antriniais šaltiniais, nušviečia prieškario ir Antrojo pasaulinio karo metų Lietuvos istorikų bendrijos raidą įvairiais aspektais — pradedant istorikų išsilavinimu, jų socialine kilme, amžiumi, konfesine priklausomybe, mokslinės ir pedagoginės veiklos ypatumais, baigiant jų nuveiktais darbais. Knyga skiriama ne tik istorikams, bet ir sociologams, kultūrologams, istorijos mokytojams, studentijai ir visiems istoriografijos bei istoriko profesijos raida besidomintiems visuo- menes atstovams. [Iš leidinio]

ENBased on archive material (Minutes of Faculty Council meetings of Vytautas Magnus University from 1930, correspondence of historians, memories, press releases, etc.), original statistical research, and secondary sources, the author of the monograph highlights the development of Lithuanian Historic Association, which acted before the World War II and during it, from various aspects: from education, social origin, age, confessional belonging, and particularities of scientific and pedagogical activities to their works. The book is not aimed to historians only; it might be useful to sociologists, culturologists, history teachers, students, and all citizens interested in historiography and profession of a historian.

ISBN:
9789955201830
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13418
Updated:
2013-04-28 17:41:50
Metrics:
Views: 161
Export: