Būsimųjų religijos švietėjų dvasingumo ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų religijos švietėjų dvasingumo ypatumai
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis teoriniais bei empiriniais duomenimis, aptariama būsimųjų religijos švietėjų dvasingumo tyrimo rezultatai elgesio lygmeniu. Taip pat nustatomos studentų elgesio sąsajos su dvasingumo kognityviuoju bei emociniu lygmeniu. Tyrime dalyvavo 362 studentai, būsimieji religijos švietėjai, studijuojantys skirtinguose Lietuvos universitetuose. Būsimųjų religijos švietėjų savo elgesio įvertinimai rodo, kad jų elgesys yra gana stabilus, realizuojantis vertybes. Studentų elgesiui dažniausiai būdinga grožio, ištikimybės, humoro, pasitikėjimo, pagarbos, jautrumo raiška, o rečiausiai - atsidavimas darbui, aukojimasis, kūrybiškumas, tobulumo siekimas bei rūpinimasis savo sveikata. Tiriamųjų elgesiui daro įtaką šių dienų teigiamo žmogaus įvaizdis: dvasiškai tobulėjančio žmogaus įvaizdis koreliuoja su tikėjimu Dievu, tiesos sakymu, aukojimusi, grožio pajautimu bei intelektualumu, o sėkmės siekiančio - tik su tikėjimu Dievu. Stipriausios sąsajos yra tarp respondentų elgesio ir jų teisingų Dievo įvaizdžių: turintys teisingą Jo įvaizdį labiau tiki, linkę sakyti tiesą, siekti tobulumo, rodyti savo intelektą, pajusti grožį ir aukotis dėl kitų. Ir jų elgesys taip pat gali stiprinti teisingą Absoliuto bei teigiamą šiuolaikinio žmogaus įvaizdį. Tiriamųjų studentų elgesys labiausiai veikiamas džiaugsmo, pasitikėjimo, kiek mažiau - švelnumo, gailesčio ir ilgesio. Studentų tobulumo siekimas, atlaidumas, užuojauta, pagarbumas, intelektualumas, humoras, jautrumas grožiui formuojami daugiausiai teigiamų emocinių išgyvenimų, pasireiškiančių santykyje su žmogumi. Tokių svarbių poelgių kaip pasiaukojimo ir atsidavimo darbui nesukelia jokios teigiamos emocijos bendraujant su žmonėmis.Reikšminiai žodžiai: Dvasingumas; Religijos švietėjai.

ENThe article presents and analyzes the spiritual peculiarities of religious education students on a behaviour level. It establishes the relations between the students' behaviour and their cognitive and emotional levels of spirituality. The data reveals that the behaviour of religious education students is sufficiently stable. In their behaviour there are more often beauty, faithfulness, humour, trust, respect, sympathy and compassion, less often-dedication to work, sacrifice, openness to new things, inventiveness, search for perfection, and health care. Students who practice religious values, especially faith, better understand spirituality. The students' behaviour is influenced by their image of contemporary man. Image of a .spiritual growing' man correlates with faith in God, truth, sympathy, sacrifice, experience of beauty and intellect; but reaching of luck - only with faith in God. There is a strong correlation between the behaviour of students and right images of God. Those who have a right image of God believe in God, speak the truth, seek perfection, show their intellect, experience of beauty and willingness to sacrifice for others. There is a correlation between the behaviour of students and their emotional experience with other people and God. The behaviour of students is influenced by joy, trust, less - by gentleness, sympathy, compassion, and grief. The students' search for perfection, respect, compassion, intellect, humour, sensitiveness for beauty is formed more by positive emotional experience in relation with people. [...] The strongest correlation is fixed with these values: belief in God, trust, sacrifice, search for perfection, experience of beauty, and all positive emotions relating to God. [From the publication]

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2626
Updated:
2018-12-20 23:05:39
Metrics:
Views: 24    Downloads: 3
Export: