Visuomenės dalyvavimas Lietuvos elektros energetikos sektoriaus valdyme

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuomenės dalyvavimas Lietuvos elektros energetikos sektoriaus valdyme
Alternative Title:
Public participation in the governance of the Lithuanian electrical energy sector
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2010, Nr. 32, p. 104-119
Keywords:
LT
Elektros energetikos sektoriaus valdymas; Visuomenės dalyvavimas; Piliečių įtraukimas; Valdymą įgyvendinančios institucijos.
EN
Governance of electricity energy sector; Public participation; Involvement of citizens; Governance implementing bodies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gvildenamas elektros energetikos sektoriaus viešasis valdymas, ypač daug dėmesio skiriant visuomenės dalyvavimui. Analizuojamas Lietuvos atvejis, skiriant tris piliečių įtraukimo aspektus: 1) dalyvius; 2) piliečių įsitraukimo (dalyvavimo) lygį; 3) valdymo proceso, į kurį visuomenė yra įtraukta, etapą. Siekiama atskleisti visuomenės dalyvavimo Lietuvos elektros energetikos sektoriaus veiklos politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų veikloje prielaidas, ištirti piliečių įtraukimo galimybes. Taikant kokybinio tyrimo metodus atlikta ekspertų apklausa, leidžianti išsamiau apžvelgti nagrinėjamo reiškinio ypatumus. Straipsnis baigiamas mechanizmų, sudarančių sąlygas piliečiams dalyvauti elektros energetikos valdyme kaip vartotojams bei visuomenės atstovams ir kaip aktyviems sektoriaus dalyviams, aptarimu. [Iš leidinio]

ENThe article examines public participation and mechanisms of citizens’ involvement in the governance of the electrical energy sector. Three aspects of public engagement are analysed: 1) the participants of this process; 2) the level of engagement; 3) the phase of the governance process during which the public is involved. To provide a comprehensive review of the main characteristics of the governance of the Lithuanian electrical energy sector, a semi-structured interview of experts was carried out. Institutions that formulate and implement governance policies are reviewed, the possibilities of public participation and the potential tools of engagement are analysed. Finally, the mechanisms that create proper conditions for citizens’ involvement in the governance of the electrical energy sector (as consumers and active electricity sector participants) are discussed. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26166
Updated:
2018-12-17 12:43:32
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: