Darnaus vystymosi valdymas: etiniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnaus vystymosi valdymas: etiniai aspektai
Alternative Title:
Managing Sustainable Development: Ethical Aspects
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2005, Nr. 4 (33), p. 31-38
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration.
Summary / Abstract:

LTDarnaus vystymosi etinei dimensijai mokslinėje literatūroje jau nuo XX a. paskutiniojo dešimtmečio skiriamas vis didesnis dėmesys. Straipsnyje aptariami etiniai darnaus vystymosi valdymo aspektai. Jie šiuo metu yra ypač svarbūs, nes žmonijai dabar iškyla problema – turėti ateitį ar jos neturėti. Šiandien, priimant ūkinius sprendimus, jau nepakanka vien ekonominės informacijos ar siaurai suprastų ekonominio veiksmingumo kriterijų. Būtini ir kiti – ekologiniai ir doroviniai, vis labiau lemiantys pasaulio raidos perspektyvą. Ekologinis-dorovinis imperatyvas ir brėžia tą lemtingą ribą, kurios nevalia peržengti. Remiantis sukaupta teorine medžiaga ir praktika, įvertinant darnaus vystymosi valdymo principus ir etiško elgesio sistemas, nagrinėjamos darnaus vystymosi perspektyvos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darnus vystymasis; Sustainable development; Ethics.

ENStarting with the last decade of the 20th century, more and more attention is paid in the scientific literature to the ethical dimension of sustainable development. The article discusses the ethical aspects of sustainable development management. They are in particular important these days, because the humankind is facing the problem of whether to have or not to have a future. Today economic decisions require more than just economic information or limited economic efficiency criteria. It is necessary to consider other criteria, such as ecological and moral, that carry increasingly more weight in global development. It is the ecological-moral imperative that draws the critical line that may not be crossed. The article discusses the prospects of sustainable development based on both theoretical material and practice, and considers the principles of sustainable development management.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/258
Updated:
2018-12-17 11:31:50
Metrics:
Views: 42    Downloads: 2
Export: