Kalbotyros mokslo tekstų sintaksinės ypatybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalbotyros mokslo tekstų sintaksinės ypatybės
Alternative Title:
Syntactic peculiarities of linguistic texts
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2010, 1, p. 122-127
Keywords:
LT
Latvių kalba / Latvian language; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami mokslinio stiliaus teorinio postilio tekstų sintaksinės raiškos priemonių tyrimo rezultatai, gauti išanalizavus daugiau kaip du tūkstančius sakinių iš dviejų kalbotyros žanrų tekstų. Taikomi kiekybinės ir kokybinės analizės metodai. Straipsnio tikslas – kompleksiškai ištirti sintaksinių struktūrų realizaciją kalbotyros mokslo tekstuose ir nustatyti jų funkcionavimo skirtybes monografijų ir straipsnių žanruose. Sakinių tipų jų struktūros ir sakinio ilgio parametrų duomenys gretinami su bendraisiais mokslinio stiliaus ir latvių kalbos straipsnių duomenimis. Nustatyta, kad kalbotyros tekstuose vartojamų vientisinių sakinių dažnis skiriasi nuo bendrųjų mokslinio stiliaus duomenų, realizuoti visi sudėtinių sakinių tipai, ypač dažni be jungtukiai sakiniai. Sakinio struktūros parametrai, ypač dažniausiai vartojami 9-17 žodžių sakiniai, atskleidžia kalbotyros tekstų raiškos savitumą, priklausantį nuo episteminės situacijos komponentų. Sudėtingesnę straipsnių ir paprastesnę monografijų sakinių struktūrą galima būtų aiškinti ne tik atskirų mokslo darbų objekto ar metodologijos skirtybėmis, bet ir autorių siekiu atsižvelgti į adresatą kaip svarbų mokslinės komunikacijos faktorių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Funkcinis stilius; Mokslinis stilius; Monografija; Sakinio ilgis; Sakinio struktūra; Sakinių ilgio grupė; Statistinė analizė; Stilistika; Straipsnis; Tekstas; Žanras; A group of sentence length; Article; Functional style; Genre; Length of sentence; Monograph; Scientific style; Statistical analysis; Stylistics; Text; The length of sentence; The structure of sentence.

ENThe article presents the results of the research of syntactic means of expression of scientific style theoretical postyle texts. The results were obtained by having analyzed more than two thousand sentences taken from two texts of linguistic genres. Quantitative and qualitative methods of analysis were used. The aim of the article was to analyze the realization of syntactic structures in linguistic texts and to determine their functioning differences in the genres of monographs and articles. The parameter data of the types of sentences, their structures and sentence length are compared with the common data of scientific style and Lettish articles. It is defined, that frequency of simple sentences used in linguistic texts differs from scientific style data. All types of complex sentences are realized, especially frequent sentences without conjunctions. The parameters of sentence structure, especially most frequently used 9-17 word sentences, reveal expression originality of linguistic texts. It depends on the components of epistemic situations. It would be possible to explain more complicated structure of sentences in articles and simplier in monographs by the differences between separate objects of scientific works or methodology as well as the aim of the authors to take into consideration the addressee as an important factor of scientific communication. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25486
Updated:
2018-12-17 12:42:28
Metrics:
Views: 37    Downloads: 11
Export: