Kauno mokytojų draugijos gimnazija ir Aleksandras Timinskis (1920-1940)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno mokytojų draugijos gimnazija ir Aleksandras Timinskis (1920-1940)
In the Journal:
Lituanistica. 2006, Nr. 2, p. 89-95
Keywords:
LT
Pabėgėliai / Refugees; Pedagogai / Pedagogues; Rusai / Russians; Rusų kalba / Russian language; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTIstoriografijoje Nepriklausomos Lietuvos pradinis ir vidurinis mokslas rusų kalba yra gana mažai tyrinėta tema. Senieji Lietuvos rusų gyventojai ir Pirmojo pasaulinio karo metu neišvykusių į Rusijos imperijos gilumą ar sugrįžusių jau karui pasibaigus, vaikai bei grįžtančių tremtinių ir pabėgėlių vaikai, augę ir pradėję mokytis Rusijoje, kuriems kalbinis barjeras tapo kliūtimi iš karto pradėti mokslus lietuvių kalba, sudarė moksleivių kontingentą. Rusų inteligentų iniciatyva buvo steigiamos mokyklos. Aleksandras Timinskis (1884 - 1959) labiausiai nusipelnė organizuojant rusų švietimą Kaune. 1920 09 17 buvo įsteigta rusų gimnazija. Joje dirbę mokytojai turėjo gerą išsilavinimą, įgytą carinės Rusijos bei Europos aukštosiose mokyklose. Norint greičiau integruoti mokinius į šalies gyvenimą, gimnazijoje buvo įkurta lietuviška biblioteka bei tris kartus per savaitę kalbėtasi lietuviškai. Lietuvių, kaip pagrindinė dėstomoji, kalba pirmoje klasėje tampa 1936 m. Svarbus įvykis buvo naujos rusų kalbos ortografijos įvedimas. Nors gimnazija susidūrė su didelėmis materialinėmis problemomis, kurios ypatingai paaštrėjo ketvirtajame dešimtmetyje, kada mokiniai galėdavo mokytis valdžios remiamose valstybinėse mokyklose, ji sėkmingai veikė iki pat šio dešimtmečio pabaigos. Sovietų okupacijos pradžioje gimnazija, kaip privati mokykla, buvo likviduota. Su jos uždarymu užsivertė svarbus Lietuvos švietimo istorijos puslapis.Reikšminiai žodžiai: Mokytojai; Rusai; Kaunas; Gimnazija; švietimas; Tautinės bendrijos; Russian nationality; Secondary education; Teachers; Kaunas.

ENIn the article, the establishment of Kaunas Teacher Society Grammar School and its work during Lithuania's independence is discussed. The principal merit in its establishment and maintenance belongs to educationist Alexander Timinsky. Thanks to him and his congenial people at the beginning of the 3rd decade of the 20th century in Kaunas a grammar school, aimed first of all for the children speaking Russian, was established and started functioning in the temporary capital of Lithuania. The principal contingent of the students were of Russian nationality and children of Lithuanian deportees and refugees who started studies in Russia and on returning to Lithuania after World War I could not immediately start secondary education in their native language. The school, in spite of constant problems of the lack of premises and means, thanks to the team of teachers enthusiasts successfully existed till the end of the 4th decade. In the time of the first Soviet occupation when the Soviet educational system was being introduced, it was officially liquidated as a private grammar school. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2538
Updated:
2018-12-17 11:44:59
Metrics:
Views: 35    Downloads: 10
Export: