Šeimos ir vaiko laisvalaikio istorinis-kultūrinis diskursas vaikystės edukacinių koncepcijų raiškos kontekste = Historical-cultural discourse on family and child leisure in the context of manifestation of childhood educational concepts

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Šeimos ir vaiko laisvalaikio istorinis-kultūrinis diskursas vaikystės edukacinių koncepcijų raiškos kontekste = Historical-cultural discourse on family and child leisure in the context of manifestation of childhood educational concepts
Alternative Title:
Historical-cultural discourse on family and child leisure in the context of manifestation of childhood educational concepts
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2009, Nr. 13, p. 26-38
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Istorinis-kultūrinis rekonstrukcionalizmas; Vaikystės koncepcijos; Į vaiką orientuotas laisvalaikis; Šeimos ir vaiko laisvalaikis
EN
Child-centred leisure; Concepts of childhood; Family and child leisure; Historical-cultural reconstructionism
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje istorinio-kultūrinio rekonstrukcionizmo pagrindu aiškinama vaiko ir šeimos laisvalaikio edukacinio prasmingumo sampratų genezė įvairiose visuomenės epochose. Atskleidžiamas diskurso turinys kategorijose:,,vaikas šeimoje", ,,šeima ir vaikas", ,,šeima su vaiku". Remiantis mokslininkų Aries (1962), Kon (1988), Allan ir Crow (1991), Bhatti ir Church (2000); Clarke ir Critcher (1985), Horna (1994), Rojek (1985), Veal ir Lynch (2001) atlikta vaikystės istorinių- kultūrinių studijų medžiaga, pasitelkiami faktai ir koncepcijos iš vaikystės istorijos. Jų pagrindu aiškinamas vaiko ir šeimos laisvalaikio, kaip suaugusiųjų bei vaiko bendro gyvenimo namuose, privačioje ar viešojoje aplinkose, istorinių sampratų genezės kultūrinis- informacinis prasmingumas nūdienai. Nagrinėjant koncepcijų ,,vaikas – mažas žmogus", ,,vaikas kaip individas" filosofinį-vertybinį turinį atskleidžiama į vaiką orientuoto laisvalaikio filosofija ir pagrindžiamos tokio laisvalaikio ugdomosios galimybės. Reflektuojant vaiko ir šeimos laisvalaikio sampratų istorinę-kultūrinę genezę, išryškinamos žinios, leidžiančios atsisakyti tradicinio (antipozityvistinio), į suaugusiuosius orientuoto vaiko laisvalaikio supratimo. [Iš leidinio]

ENBased on historical-cultural reconstructions, the article explains the genesis of educational meaningfulness of the concepts of child and family leisure in various epochs. It discloses the content of the discourse in the categories "the child in the family", "the family and the child", and "the family with the child". Based on the materials of historical-cultural researches on childhood carried out by scientists Aries (1962), Kon (1988), Allan and Crow (1991), Bhatti and Church (2000); Clarke and Critcher (1985), Horna (1994), Rojek (1985), Veal and Lynch (2001), the article presents facts and concepts from the history of childhood. Based on them, the cultural-informational meaningfulness of the genesis of historical concepts of child and family leisure, as of a joint living of adults and the child at home, in a private or public environment, for nowadays is explained. The analysis of the philosophical-value content of the concepts "the child as a small man", "the child as an individual" discloses the philosophy of child-centred leisure and grounds educational opportunities of such leisure. Reflecting the historical-cultural genesis of the concepts of child and family leisure, knowledge enabling to decline traditional (anti-positivist), adult-centred understanding of the child’s leisure is accentuated. [From the publication]

ISSN:
1822-119X, 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25356
Updated:
2018-12-17 12:39:04
Metrics:
Views: 18    Downloads: 9
Export: