Sociologinės paradigmos raiška edukologijoje : naujos žinios ir socialinės pedagogikos statusas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Sociologinės paradigmos raiška edukologijoje : naujos žinios ir socialinės pedagogikos statusas
Alternative Title:
Manifestation of sociological paradigm in education studies : new knowledge and the status of social pedagogy
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2009, Nr. 13, p. 10-25
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Edukologija; Edukologija, sociologinė; Naujos socialinės žinios; Paradigma, naujos socialinės žinios, socialinė pedagogika; Socialinė pedagogika; Sociologinė paradigma
EN
Education studies; Education studies, sociological paradigm,; New social knowledge; New social knowledge, social pedagogy; Social pedagogy; Sociological paradigm
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama sociologinės paradigmos raiška edukologijoje, išryškinant jos epistemologinių pozicijų į ontologines kaitą. Ugdymas(-is) interpretuojamas kaip socialinis-kultūrinis reiškinys, orientuotas į žmogaus gyvenimo įvairovę sudėtingoje, nuolat besikeičiančioje visuomenėje. Atskleidžiamas "mokslo revoliucijos"(Kuhn, 2003) inspiruotas socialinės paradigmos virsmo kontekstas bei dėl jo išryškėjęs "naujojo mąstymo" ir žinių būtinumas edukologijoje. Aiškinama, kaip įvyko perėjimas nuo kumuliatyvaus žinių pobūdžio prie kūrybinio-interpretacinio, kuris savo esme yra žinių ir žinojimo procesų įprasminimas. Sociologinės paradigmos raiška edukologijoje analizuojama per naujų socialinių žinių kontekstus, atskleidžiant ir socialinės pedagogikos, kaip sociologijos ir edukologijos subšakos, naująją metodologiją. Nagrinėjama konservatyvios ir liberalios socialinės pedagogikos laikysenos sociologinės paradigmos ir socialinių žinių virsmo atžvilgiu. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the manifestation of sociological paradigm in education studies, highlighting the change of its epistemological positions into ontological. (Self-)education is interpreted as a social-cultural phenomenon orientated to the diversity of a human life in the complex and constantly changing society. The context of the change of social paradigm, inspired by "scientific revolution" (Kuhn, 2003), is disclosed as well as the subsequent necessity of "new thinking" and knowledge in education studies. It is explained how the transition from cumulative knowledge type to creative-interpretational, which by its essence is sense-giving to knowledge and knowing processes, took place. Manifestation of the sociological paradigm in education studies is being analysed through the contexts of new social knowledge, disclosing new methodology of social pedagogy as a sub-branch of sociology and education studies. The posture of conservative and liberal social pedagogy with regard to the change of the sociological paradigm and social knowledge is analyzed. [From the publication]

ISSN:
1822-119X, 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25352
Updated:
2018-12-17 12:39:03
Metrics:
Views: 16    Downloads: 6
Export: