Nuo alkoholio priklausomų asmenų nuostatos savižudybių atžvilgiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuo alkoholio priklausomų asmenų nuostatos savižudybių atžvilgiu
Alternative Title:
Attitudes towards suicide in alcohol abusers
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2010, Nr. 1 (26), p. 29-35
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Priklausomybės / Aaddictions; Socialinės problemos / Social problems.
Summary / Abstract:

LTDaugiausiai įtakos savižudybės pasirinkimui turintiems veiksniams priskiriami psichikos sutrikimai, ankstesni bandymai žudytis bei priklausomybė nuo alkoholio ar trankviliantų. Net 47 proc. bandžiusių žudytis asmenų intensyviai vartojo alkoholį ar buvo nuo jo priklausomi (Goldney, 2002; Ingvar, 1997). Be to, nuostatos savižudybių atžvilgiu taip pat įvardijamos kaip vienas iš veiksnių, turinčių įtakos savižudiškoms mintims ar suicidiniam elgesiui (Gailienė, 2000). Tam, kad priklausomi nuo alkoholio asmenys dažniau bando nusižudyti arba nusižudo, įtakos gali turėti jų nuostatos, labiau pateisinančios savižudybes - didesnė suicidiško elgesio tolerancija gali didinti savižudiško elgesio tikimybę (Žemaitienė, 2000). Tyrimo tikslas - nustatyti, ar priklausomybė nuo alkoholio yra susijusi su palankesnėmis nuostatomis savižudybių atžvilgiu bei palyginti priklausomų nuo alkoholio ir jį aktyviai vartojančių, nuo priklausomybės sveikstančių ir nepriklausomų nuo alkoholio asmenų nuostatas savižudybių atžvilgiu. Tyrime dalyvavo 117 respondentų, kurie sudarė 3 tikslines tiriamąsias grupes: priklausomų nuo alkoholio ir jį aktyviai vartojančių (38 asmenys), priklausomų nuo alkoholio ir jo nevartojančių ilgiau nei metus (39 asmenys) ir kontrolinė priklausomybės alkoholiui neturinčių asmenų grupė (40 respondentų). Priklausomi nuo alkoholio asmenys tyrimo metu gydėsi Vilniaus priklausomybės ligų centro Detoksikacijos skyriuje arba pagal Minesotos programą. Visiems tiriamiesiems tiesiogiai arba per jų gydytoją buvo pateikiamas Nuostatų savižudybių atžvilgiu klausimynas (angl. Attitudes Towards Suicide - ATTS).Tyrimo metu paaiškėjo, kad nuostatos savižudybių atžvilgiu tarp trijų tiriamųjų grupių reikšmingai skyrėsi: nuo alkoholio priklausomi ir jį vartojantys asmenys buvo linkę labiau smerkti savižudybės reiškinį nei alkoholio ilgiau kaip metus nevartojantys priklausomi nuo alkoholio bei tokios priklausomybės neturintys respondentai. Dviejų pastarųjų grupių respondentų nuostatos savižudybių atžvilgiu buvo panašios bei ne tokios smerkiančios savižudybės reiškinį nei priklausomų nuo alkoholio ir jį vartojančių asmenų. Be to, priklausomi nuo alkoholio ir jį vartojantys asmenys yra dažniau bandę nusižudyti nei kitų grupių respondentai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nuostatos savižudybės atžvilgiu; Nuostatos savižudybės atžvilgiu, priklausomybė nuo alkoholio; Priklausomybė nuo alkoholio; Alcohol abusers; Attitudes towards suicide; Attitudes towards suicide, alcohol abusers.

ENMental disorders, previous suicide attempts and addiction to alcohol or tranquillisers are considered the factors that may have the biggest influence on the phenomenon of suicide. 47% of suicide attempters were addicted to alcohol or used it intensively (Goldney, 2002; Ingvar, 1997). Furthermore, attitudes towards suicide are also one of the factors that may have influence on self-destructive thoughts or decision to end one's own life (Gailienė, 2000). More positive attitudes towards suicide may have impact on that alcohol abusers quite often choose voluntary death or try to commit suicide - greater tolerance ofsuicidal behaviour can enhance the probability to choose it (Žemaitienė, 2000; Gailienė, 2000). Research aim was to investigate if alcohol abusers who drink alcohol intensively differ from the alcohol abusers who do not drink alcohol for longer than one year or who do not have addiction to alcohol at all, and to compare their attitudes towards suicide. 117 respondents took part in this research. They were divided into three groups: alcohol abusers who drink alcohol (38 persons), alcohol abusers who do not drink alcohol for longer than one year (39 persons) and control group of respondents who do not have addiction to alcohol (40 persons). All the alcohol abusers at the time of research were hospitalized in Vilnius Center for Addictive Disorders, Department of Treatment of the Alcohol Withdrawal Syndrome or have finished In-patient 28 day "Minnesota" Program. All the respondents filled in a questionnaire about attitudes towards suicide. The questionnaire was given to them directly or by their doctor. It was found that attitudes towards suicide differed among three researched groups.Alcohol abusers who drink alcohol were inclined to have more negative attitudes towards suicide than alcohol abusers who do not drink alcohol for longer than one year and respondents without addiction to alcohol. The two latter groups expressed similar and more positive attitudes towards suicide. Furthermore, alcohol abusers who drink alcohol intensively had attempted suicide more often in their lives than other respondents did. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25330
Updated:
2018-12-17 12:42:01
Metrics:
Views: 60    Downloads: 10
Export: