Nuostatų savižudybių atžvilgiu klausimyno (ATTS) lietuviškoji versija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuostatų savižudybių atžvilgiu klausimyno (ATTS) lietuviškoji versija
Alternative Title:
Lithuanian version of the attitudes towards suicide questionnaire (ATTS)
In the Journal:
Psichologija. 2008, t. 38, p. 84-99
Keywords:
LT
Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania); Psichologija / Psychology; Socialinės problemos / Social problems.
Summary / Abstract:

LTTyrimu siekiama nustatyti ir įvertinti nuostatų savižudybių atžvilgiu klausimyno ATTS lietuviškosios versijos psichometrines charakteristikas. Tyrime naudojama imtis (N=1259) sudaryta iš 16 tikslinių grupių, tirtų ATTS metodikos lietuviškąja versija nuo 2001 m. Patvirtinančioji faktorinė analizė nepatvirtino metodikos autorių Švedijoje nustatyto faktorinio modelio. Tačiau atlikus tiriamąją faktorinę analizę, gautas 5 faktorių modelis (paaiškinantis 53,5 proc. bendrosios kintamųjų dispersijos), išoriškai yra panašesnis į kitus taikomus ATTS faktorinius modelius. Šio modelio vidinis suderinamumas - geras (Cronbacho alpha - 0,68). Tyrimo metu aptiki skirtumai tarp suicidiškų ir nesuicidiškų tyrimo dalyvių nuostatų yra traktuojami kaip vienas iš kriterinio metodikos validumo patvirtinimų. Siekiant įvertinti ATTS lietuviškosios versijos stabilumą bėgant laikui, buvo atliktas pakartotinis tyrimas (angl. test-retest) - tirta medicinos studentų imtis (N=30). Šio tyrimo rezultatai parodė, kad trijų faktorių stabilumas yra pakankamas (koreliacijos koeficientai nuo 0,62 iki 0,87), tačiau likusių dviejų faktorių stabilumo rodikliai - menki (0,48 ir 0,59). Apibendrinus visus tyrimo rezultatus daroma išvada, kad lietuviškosios ATTS versijos patikimumas bei validumas laikomi patenkinamais ir metodika gali būti toliau naudojama mokslinių tyrimų tikslais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nuostatos savižudybių atžvilgiu; ATTS; Klausimyno psichometrinės savybės; Attitudes towards suicide; ATTS; Psychometric characteristics of the questionnaire.

ENSeveral psychological models explaining formation of attitudes towards suicide and their influence on suicidal behaviour have been developed recently. Reliable and valid instruments measuring attitudes towards suicide are needed to test these models. [...] Objective: Lithuanian version of ATTS was created in 2001 and was used in a number of studies since then. Availability of large data pool collected with Lithuanian version of ATTS has created a good opportunity for examining reliability and validity issues of the instrument, which is the aim of this study. Method: The data for the present study was taken from studies conducted in the framework of European multicenter research project SUPPORT. Sample consisted of 16 target groups that were studied with the Lithuanian version of ATTS: army conscripts, army sergeants, army officers, medicine students, students of priest seminaries, catholic religion students, psychology students, members and mayors of Municipality Councils, students of journalism, journalists, volunteers of psychological help-line, suicide attempters, personnel of emergency hospital, homosexual and bisexual men, alcohol dependant patients, alcohol dependant patients undergoing Minnesota rehabilitation program. A test-retest survey was performed in a sample of medicine students in order to evaluate temporal stability of ATTS Lithuanian version. Results: Confirmatory factor analysis (implemented through SEM) hasn't confirmed the original ATTS factor model obtained by developers in Sweden.However, an exploratory factor analysis produced 5 factor model (explaining 53.5% of total variance), which is very similar at face value to other proposed ATTS factor models. Internal consistency of this model is satisfactory (Cronbach alpha - 0.68). Differences between attitudes of suicidal and non-suicidal individuals are regarded as support for criterion validity of the instrument. ICC coefficients from test-retest study are satisfactory (ranging from 0.62 to 0.87) for three ATTS factors. The remaining have demonstrated low test retest reliability (ICC coefficients are 0.48 and 0.59). Conclusions: psychometric properties of Lithuanian ATTS version were found to be satisfactory, although structural validity indicators were somewhat controversial and two factors have demonstrated low test-retest coefficients. Lithuanian ATTS version can be used for scientific research of attitudes towards suicide. [From the publication]

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17811
Updated:
2018-12-17 12:17:16
Metrics:
Views: 65    Downloads: 15
Export: