Didžioji Leono Sapiegos pasiuntinybė į Maskvą 1600-1601 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lenkų kalba / Polish
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didžioji Leono Sapiegos pasiuntinybė į Maskvą 1600-1601 m
Editors:
Kiaupienė, Jūratė, sudarymas, įvadas [com, aui]
Publication Data:
Vilnius : Žara, 2002.
Pages:
111, [1] p
Series:
Historiae Lituaniae fontes minores / Lietuvos istorijos institutas; 4
Notes:
Virš. aut. nenurodytas. Bibliografija ir rodyklės.
Keywords:
LT
Diplomatija; Elijas Pilgrimovijus; Leonas Sapiega; Maskva; Pasiuntinybė; Pasiuntinybė į Maskvą.
EN
Elijas Pilgrimovijus; Legation to Moscow; Leon Sapieha; Leonas Sapiega; Moscau; Negotiation; The great legation.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje analizuojama Elijaus Pilgrimovijaus aprašyta Didžioji Leono Sapiegos pasiuntinybė į Maskvą, vykusi 1600–1601 m. Derybų tikslas buvo sudaryti Amžinąją taiką ir ieškoti galimybių tarpvalstybinių santykių sureguliavimui ateityje. Akcentuojamas šios pasiuntinybės ypatingumas – joje dalyvavo žinomas LDK diplomatas bei literatas E. Pilgrimovijus, kuris vėliau aprašė derybų eigą, diplomatų gyvenimą Maskvoje, nepamiršdamas pašlovinti pasiuntinybės vadovo Leono Sapiegos nuopelnus Tėvynei. E. Pilgrimovijaus rašytas tekstas yra išlikęs iki mūsų dienų. Publikacijoje pristatoma LDK diplomato ir literato E. Pilgrimovijaus asmenybė. Nurodoma, kad žinių apie šį asmenį literatūroje yra nedaug. Šį žmogų galima įvardyti kaip LDK diplomatą, literatą, Tėvynei įsipareigojusį žmogų. Informuojama, kad 1581 m. E. Pilgrimovijus kaip LDK etmono pasiuntinys lankėsi prie Pskovo, buvusioje karo lauko stovykloje. Čia stebėjo karo eigą, o 1583 m. šis karas buvo aprašytas lotynų kalba kūrinyje ,,Panegiriškas kreipimasis“. Aprašoma šio žmogaus diplomatinė karjera ir pačios diplomatinės tarnybos veikla LDK. Atkreipiamas dėmesys, kad jau XIX a. istorikai žinojo E. Pilgrimovijaus proza ir eilėmis parašytą pasakojimą apie Didžiosios Leono Sapiegos pasiuntinybės lankymąsi Maskvoje 1600–1601 m. Šio teksto fragmentai buvo publikuoti arba atpasakotas jo turinys. Atkreipiamas dėmesys, jog E. Pilgrimovijaus buvo parašyti du tekstai apie tą patį įvykį – proza ir eilėmis, o publikacijoje yra skelbiamas proza parašyto pasakojimo tekstas originalo kalba ir pateikiamas vertimas į lietuvių kalbą.

ENThe publication analyses “Didžioji Leono Sapiegos pasiuntinybė į Maskva” [The Great Mission of Lew Sapieha to Moscow] of 1600–1601 described by Elijas Pilgrimovijus. The mission was aimed at concluding Eternal Peace and seeking possible regulation of interstate relations in the future. The author highlights peculiarities of this mission – a well known diplomat of the Grand Duchy of Lithuania and litterateur Elijas Pilgrimovijus, who later described the process of negotiations, the life of the diplomats in Moscow, and praised the merits of the head of the mission Lew Sapieha for the Motherland. The publication presents the personality of the diplomat of the Grand Duchy of Lithuania and the litterateur Elijas Pilgrimovijus. It is claimed in the publication that there is little information about this person. He can be described as a diplomat of the Great Duchy of Lithuania and a man devoted to his Motherland. The publication also informs that in 1581 Elijas Pilgrimovijus visited a former war camp near Pskov as the Hetman of the Grand Duchy of Lithuania. Here he observed the war process, and in 1583 this war was described in a Latin piece called “Panegiriškas kreipimasis” [A Panegyric Address]. The publication describes the diplomatic career of this man and activities of the diplomatic mission in the Grand Duchy of Lithuania. It is also highlighted that the prose by Elijas Pilgrimovijus and lines about the visit of the Great Mission of Lew Sapieha to Moscow in 1600–1601 were familiar to historians of the 19th century. It is also highlighted that Elijas Pilgrimovijus produced two texts about one and the same event in verse and in prose, and the publication contains the text in verse in the original language and its translation to the Lithuanian language.

ISBN:
9986340934
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25198
Updated:
2021-02-18 17:48:34
Metrics:
Views: 66    Downloads: 2
Export: