Tutoriaus ir mentoriaus funkcijos socialinio darbo studentų mokomosios praktikos procese = Functions of the tutor and mentor in the process of field practice of the social work students

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Tutoriaus ir mentoriaus funkcijos socialinio darbo studentų mokomosios praktikos procese =: Functions of the tutor and mentor in the process of field practice of the social work students
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2009, Nr. 17, p. 204-228
Keywords:
LT
Grupė; Konceptualizavimas; Mentorius; Mokomoji praktika; Mokymasis; Patirtis; Refleksija; Socialinis darbas; Tutorius; Veiklos kompleksiškumas.
EN
Complexity of the activity; Conceptualization; Experience; Field practice; Groupe; Learning; Mentor; Reflection; Social work; Teaching; Tutor.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra aktualizuojama, jog socialiniam darbui, kaip kompleksinei profesijai, bei profesionaliai intervencijai būtina nuosekli teorinių ir praktinių žinių plėtotė. Pabrėžiama, kad būsimojo socialinio darbuotojo - pagalbą teikiančio profesionalo - praktinio mokymosi procese yra svarbu įsisavinti praktines žinias, kurios būtų reflektuojamos, konceptualizuojamos bei modifikuojamos esant netikėtai kliento situacijai. Sąlygas tokiam procesui kuria mentorius, lydintis studentą praktikos vietoje, bei tutorius, atsakingas už studento lydėjimą visame mokomosios praktikos procese. Remiantis teorinės bei empirinės analizės rezultatais, straipsnyje išryškinamos mentoriaus ir tutoriaus funkcijos, pristatoma praktikos socialinio darbo studijose organizavimo patirtis. Aptariamų funkcijų pagrindu numatomas praktikos organizavimo modelis, kurį galima adaptuoti kitose studijų programose, kurios taip pat ugdo reflektuojantį praktiką. [Iš leidinio]

ENConsistent development of theoretical and practical knowledge essential for professional intervention, for the social work as complex profession is actualized in this paper. It is emphasized that in the practical learning process of the future social worker it is particularly important to master practical knowledge through reflecting, conceptualization and modified in case of unexpected situation of the client. The circumstances for such process developed by the mentor who guides the student in the practice placement and tutor who is responsible for supporting the student during the whole process of field practice. On the base of theoretical and empirical analysis the paper highlights functions of mentor and tutor and at the same time introduces experience in organization of field practice in social work studies. The practice organization model is designed on the base of discussed functions; this model also can be adapted by the other study programmes, which aim to educate reflecting practitioner. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25167
Updated:
2018-12-17 12:38:57
Metrics:
Views: 26    Downloads: 7
Export: