Valkininkų bažnyčia ir vienuolynas : 1555*-1957

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valkininkų bažnyčia ir vienuolynas: 1555*-1957
Editors:
  • Laukaitytė, Regina, redagavimas, vertimas [edt, trl]
  • Katilienė, Irena, vertimas [trl]
Publication Data:
Trakai : Voruta, 2004.
Pages:
270, [2] p
Notes:
iš lenkų ir rusų k. vertė Regina Laukaitytė, iš lotynų k. vertė Irena Katilienė. Dalis gretutinio teksto lenk., lot., baltar. Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
16 amžius; 1569-1795. Lietuva ATR laikotarpiu; 1795-1915. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje; 20 amžius.
Summary / Abstract:

LTKada ir kas pastatydino Valkininkų parapijos bažnyčią, tikslių duomenų nėra. Bažnytiniuose kalendoriuose (rubricelėse) teigiama, jog bažnyčią pastatydinusi karalienė Bona. Kadangi karalienė Bona atvyko į Lenkiją 1518 m., o grįžo į savo tėvynę Italiją 1556 m., Valkininkų parapijos bažnyčia turėtų būti pastatyta XVI a. I pusėje. Knyga skirta Valkininkų parapijos bažnyčios ir vienuolyno istorijai nuo seniausių laikų. Pateikiami čia dirbusių dvasininkų portretai, įvairių dokumentų nuorašai (inventoriai, sąrašai, bažnytinių brolijų – Rožinio Dievo Motinos, Blaivybės, Šv. Antano ir kt. – dokumentai, vizitacijų medžiaga). Aprašomi parapijiečių ir klebonijos santykiai su žydais. Apibūdinami bažnyčios architektūra ir interjeras, bei tai, kaip per kelis šimtus metų keitėsi bažnyčios išorė ir vidus. Knygoje aprašoma Valkininkų pranciškonų vienuolyno istorija, vienuolyno pastato architektūra. Šios knygos nereikėtų statyti į vieną lentyną su dabar itin populiariomis įvairių parapijų istorijomis. Be autorinio teksto, joje skelbiama daug dokumentų, kurie tikriausiai bus įdomūs besidomintiems Bažnyčios ir krašto istorijos šaltiniais. Seni jų nuorašai, išvydę dienos šviesą, turėtų paskatinti tolimesnius tyrinėjimus ar bent padėti smalsiam skaitytojui geriau pažinti Lietuvos praeitį.Reikšminiai žodžiai: Bažnytinės šventės; Bažnyčios inventorius; Bažnyčios materialinis aprūpinimas; Bažnyčios statyba; Dešimtinė; Fundacija; Katalikų bažnyčia; Katechizacija; Parapija; Pietų Lietuva; Sielovada; Valkininkai; Vienuolynas; Catechization; Catholic church; Church celebrations; Church inventory; Construction of the church; Foundation; Material provision for the church; Monastery; Parish; South Lithuania; Spiritual guidance; Tithe; Valkininkai.

ENThere are no exact data about the date and the builder of the Valkininkai parish church. Church calendars claim that the church was built by the Queen Bona. As the Queen Bona arrived to Poland in 1518 and returned to her motherland in 1556, the Valkininkai parish church must have been built in the first half of the 16th century. The book is devoted to the history of the Valkininkai parish church and the monastery from the ancient times. It contains portraits of priests working here, copies of various documents (inventories, lists, documents and visitation materials of various brotherhoods). The book also describes the relations of parishioners and priests with the Jews. The architecture and interior of the church as well as the changes in the exterior and interior of the church are presented in the book. The author of the book also reviews the history of the Valkininkai Franciscan Monastery and the architecture of the building. This book should not be compared with histories of various parishes which are now very popular. Apart from the author’s text, the book also contains documents, which those interested in sources of history of the church and the region will find very interesting. Old copies of these documents coming into light would encourage further research or at least help a curious reader to better perceive the past of Lithuania.

ISBN:
9986510341
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25144
Updated:
2013-04-28 20:42:32
Metrics:
Views: 52
Export: