Cross-reliquary "Tree of Life"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Cross-reliquary "Tree of Life"
Keywords:
LT
Drožyba; Konservavimas; Kryžius-Gyvybės medis; Polichromija; Pranciškonai; Pranciškonų ordinas; Rekonstrukcija; Relikvijorius; Restauracija; Valkininkai.
EN
Conservation; Cross; Franciscan Order; Gilding; Polychrome; Reconstruction; Reliquary; Valkininkai; Wood carving.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašoma kaip į visumą buvo sujungti atsitiktinai rasti kryžiaus-relikvijoriaus „Kryžiaus medžio“ fragmentai. Įvertinus istorinę medžiagą, nustačius atlikimo technologijas, restauracijos specialistai atliko kryžiaus-relikvijoriaus būklės įvertinimą, parinko restauravimo būdus ir atliko restauravimo darbus. Tyrimams buvo paimti grunto ir polichromijos sluoksnių pavyzdžiai, atlikta dažų ir metalinių dangų mikrocheminė, spektrinė analizė bei jų rišiklių histocheminė analizė. Tai leido įvertinti autentiško polichromavimo metodus ir parinkti tinkamus medinės dalies, polichromuotės bei metalinių dalių konservavimo būdus. Istorinės medžiagos studijos leido atkurti labiausiai tikėtiną meno kūrinio užmanymo vaizdą. Visa kryžiaus-relikvijoriaus atkūrimo proceso eiga, pradedant nuo kryptingos eksponatų paieškos, istorinių faktų išstudijavimo, teisingų analizės metodų taikymų, to išdavoje atitinkamai parinktų konservavimo ir restauravimo metodų panaudojimo, leido maksimaliai tiksliai atkurti meno kūrinio autoriaus užmanymą. Meno kūrinio surinkimo iš atskirų dalių atvejai nėra dažni, todėl šioje publikacijoje tyrinėjamas pavyzdys – vertas detalios analizės. Straipsnis atskleidžia, kaip ikonografinės žinios, analogiškų kūrinių paieškos, įvairios cheminės analizės ir konservavimo patirtis leido atkurti ankstesnį meninio objekto pavidalą. Stratigrafinė ir kitos analizės išryškino kryžiaus-relikvijoriaus, kuris šiuo metu saugomas Bažnytinio paveldo muziejuje, unikalumą.

ENThe paper presents how accidentally found fragments of cross-reliquary are assembled into one unit. Having studied historical facts and data and defined production technologies restoration specialists carried out evaluation of shape of the cross-reliquary, defined required technologies and performed restoration work. Samples of primer and of polychrome layers were taken for survey and micro chemical and IR spectral analyses were made as well as hystochemical analysis of binder was performed. This survey allowed to identify authentic methods of polychrome and to select relevant ways of conservation of wooden part, polychrome layers and metal surfaces. Study of historical materials allowed reviving the most accurate view of art piece. All process of restoration of cross-reliquary starting from aim oriented search, studies of historical facts, application of relevant methods of analysis resulting in use of well selected conservation and restoration methods allowed to achieve most precise possible view of author's original concept. [From the publication]

Related Publications:
Valkininkų bažnyčia ir vienuolynas : 1555*-1957 / Pranas Bieliauskas. Trakai : Voruta, 2004. 270, [2] p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32329
Updated:
2014-07-14 15:11:20
Metrics:
Views: 3
Export: