Business interest associations in Lithuania : status, role and prospects

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Business interest associations in Lithuania: status, role and prospects
Alternative Title:
Verslo interesų asociacijos Lietuvoje: statusas, vaidmuo ir perspektyvos
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2010, Nr. 5, p. 63-104
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Europos Sąjungos lygmuo; Interesų grupės; Nacionalinis lygmuo; Socialiniai mokslai; Verslo interesų asociacijos; Verso interesų asociacijos; Business interest associations; EU level; Interest groups; Interests groups; National level; Social research.
Keywords:
LT
Interesų grupės; Nacionalinis lygmuo; Socialiniai mokslai; Verslas / Business.
EN
Business interest associations; EU level; Interest groups; Interests groups; National level; Social research.
Summary / Abstract:

LTEuropos Sąjungos teisės bazė dažnai pakeičia, koreguoja arba papildo nacionalinę teisės bazę. Šis pokytis nulėmė nacionalinių interesų grupių savo interesų atstovavimo, kuris tapo nukreiptas į europinį lygmenį, pokyčius. Interesų grupių bandymai europiniu lygmeniu atstovauti savo interesams atitinkamai nukreipė ir socialinių mokslų tyrėjų dėmesį: yra tiriama, kokias taktikas ir strategijas europiniu lygmeniu taiko interesų grupės, kokios turi įtakos Europos Sąjungos integracija pačioms interesų grupėms ir kita. Taigi europinių interesų grupių veikla yra nuodugniai stebima ir tiriama, o nacionalinėmis interesų grupėmis, ypač tomis, kurioms Briuselio koridoriai yra pasiekiami sunkiau, socialiniai mokslai domisi mažiau. Šis straipsnis yra inspiruotas minėtos situacijos. Juo siekiama, pirma, peržvelgti Lietuvos interesų grupių bei Lietuvos verslo interesų asociacijų ištirtumo lygį ir pateikti argumentų, įrodančių, kodėl verta tirti nacionalines verslo interesų asociacijas. Straipsnyje taip pat pateikti, remiantis trijų faktorių platforma, taikoma interesų grupių tyrimams, daliniai tyrimo, autorės atlikto 2007–2009 m., rezultatai. [Iš leidinio]Minėtoji platforma susideda iš verslo interesų asociacijų organizacinių (asociacijos nariai, narystės koncentracija, asociacijos narystė, biudžetas, biudžeto paskirstymas atliekamoms funkcijoms, žmogiškieji ištekliai, asociacijos internacionalizacija ir kita), sektorinių (nacionalinė/regioninė vieno sektoriaus/skėtinė asociacija) ir atskiros šalies (verslo interesų grupių istorinė plėtra) charakteristikų. Tyrimo metu buvo apklausta 112 Lietuvos verslo interesų asociacijų, iš jų 80 nacionalinių ir 32 regioninės. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados, kurios prisideda prie tolesnių Lietuvos verslo interesų asociacijų nacionalinių tyrimų ir yra tų tyrimų pagrindas. [Iš leidinio]

ENEuropean Union laws frequently replace, change, or complement national laws. This has prompted domestic interest groups to promote their cases more readily before EU institutions, naturally, also 'taking' the attention of social science with them. However, while the analysis of EU level interest groups receives a fair amount of attention, there is a surprising lack of studies on national interest groups. The objective of this article is to analyze the present status of scientific literature on the Lithuanian business interest associations and prove that it is still of crucial importance to analyze the Lithuanian business interest associations on the national level. Moreover, the article presents partial findings received from the Lithuanian business interst association' survey which was carried out in the period 2007-2009 by the author of the present article and during which 112 Lithuanian business interest associations were investigated. The conclusions presented in the final part of the article suggest new insights and aspects for further research into business interest associations on the national level. [From the publication]

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25104
Updated:
2018-12-17 12:41:40
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: