Asocijuotų interesų grupių politikos tinklai Lietuvoje: charakteristikos, orientacijos ir veiksmai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asocijuotų interesų grupių politikos tinklai Lietuvoje: charakteristikos, orientacijos ir veiksmai: disertacija
Alternative Title:
Political Networks of Associated Interest Groups in Lithuania: Characteristics, Orientations and Activities
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
V, 116 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTŠios disertacijos tikslas yra remiantis moksline literatūra išanalizuoti interesų grupių tyrimų ir teorinių interpretacijų problemas bei aptarti politikos tinklų, kaips specifinių interesų grupių ryšių su viešąja valdžia tipų, teorinius modelius, o taip pat remiantis empirinio tyrimo rezultatais aprašyti asocijuotų interesų grupių ir jų politikos tinklų Lietuvoje charakteristikas. Pirmojoje dalyje apžvelgiami interesų grupių tyrimai ir interpretacijos teorinėje perspektyvoje bei politikos tinklų sąvoka, toeoriniai jų tipų modeliai ir analizės dimensijos. Antrojoje darbo dalyje aprašoma empirinio tyrimo darbo imtis, asocijuotų grupių, kaip Lietuvos politikos tinklų dalyvių, empirinės charakteristikos bei šių grupių veiksmai – funkcijų politikos tinkluose analizė ir galios santykiai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe purpose of the thesis is, with reference to scientific publications, to investigate into the problems of surveys of interest groups of theoretical interpretations as well as discuss theoretical models of political networks, as the types of relations of specific interest groups with public authority, and describe the characteristics of Lithuanian associated interest groups and their political networks on the basis of the results of the empirical research. The first part gives a review of surveys and interpretations of interest groups in the theoretical perspective, the concept of political networks, theoretical models of their types and dimensions of the analysis. The second part of the thesis describes the scope of the empirical research, empirical characteristics of associated groups as the participants of the Lithuanian political networks and activities of the groups – the analysis of the functions within political networks and power relations.

Related Publications:
Business interest associations in Lithuania : status, role and prospects / Jolanta Grigaliunaite. Socialinių mokslų studijos. 2010, Nr. 5, p. 63-104.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10468
Updated:
2022-02-07 20:09:14
Metrics:
Views: 12
Export: