The Research on opinions of management studies at Klaipeda university (Lithuania) and silesia university (Poland)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Research on opinions of management studies at Klaipeda university (Lithuania) and silesia university (Poland)
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2010, Nr. 1 (50), p. 129-138
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas; Aukštojo mokslo studentai; Studentai; Universitetai; Vadyba.
EN
Higher education; Higher education students; Management; Students; Universities; Universityes.
Summary / Abstract:

LTIšsilavinimas bendrai, o aukštasis išsilavinimas ypač, yra labai svarbūs vystantis dinamiškiems transnacionaliniams pokyčiams. Aukštasis išsilavinimas yra pagrindinis ekonomikos vystymosi ramstis. Visame pasaulyje vyksta dideli pokyčiai aukštojo išsilavinimo sistemoje. Tikras iššūkis yra žinių ekonomikos iškilimas. Universitetai yra tarp svarbiausių žinių ekonomikos variklių. Kiti svarbūs veiksniai yra globalizacija ir konkurencija. Tradiciniai universitetai yra verčiami kovoti dėl studentų ir studijų finansavimo. Pasaulyje yra daugiau kaip 80 milijonų studentų., o 3,5 milijono specialistų juos moko. Straipsnyje analizuojami iššūkiai, su kuriais susiduria aukštasis mokslas. Tyrimo tikslas - apibrėžti vadybos studijų Klaipėdos ir Silezijos universitetuose nuomones ir poreikius. Buvo apklausti studentai ir išsiaiškinta jų nuomonė apie studijas vadybos skyriuose Klaipėdos ir Silezijos universitetuose. Tyrimo rezultatai rodo, kad studentų nuomonė apie studijas yra teigiama. Didesnė studentų dalis, nepriklausomai nuo to, ką jie studijuoja, derina studijas ir darbą. Abiejų šalių tyrimo rezultatai buvo labai panašūs. Tačiau abiejose šalyse buvo neigiamų nuomonių apie galimybę gauti gerą darbą. Ši problema egzistuoja visuomenėse, kuriose sovietinio mentaliteto pokyčiams reikia daug laiko. Sovietų laikais geri darbai buvo gaunami dalinai dėl partijos rekomendacijos, ir tai yra išlikę iki šių dienų. Didesnė dalis abiejų šalių studentų ieškodami darbo pirmiausia naudos naujas technologijas - ieškos jo internete.

ENEducation in general and higher education in particular, is a factor of great importance for the development of this dynamic trans-national metamorphosis. Higher education is a mainstay in the development and support of the economy. The whole world is witnessing great transformations in the system of higher education. The rise of knowledge economy is a true challenge. Universities are among the key engines of knowledge economy. Other important factors are globalisation and competition. Traditional universities are forced to struggle over students and study financing. There are more than 80 million students and 3.5 million specialists teaching them across the world. The article analyses the challenges higher education is now facing. The aim of the research is to define opinions and needs of management studies in the universities of Klaipėda and Silesia. Students have been interviewed and their opinion on studies at management departments in the universities of Klaipėda and Silesia has been estimated. The results of the research demonstrate that students’ opinion about the studies is positive. A greater share of students combines studies and work irrespective of what they study. The research results of the both countries were very similar. However, there were negative opinions about job opportunities in the both countries. This problem exists in societies, which require a lot of time for changes in soviet mentality. During the soviet times, good jobs were received partially due to recommendations from the party, and this order has survived to the present day. The greater share of students of the both states will use new technologies, i.e. the Internet, while looking for a job.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25094
Updated:
2018-12-17 12:41:37
Metrics:
Views: 6    Downloads: 3
Export: