Pasakojimų sandara : struktūrinė tikrovę aiškinančių tekstų interpretacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasakojimų sandara: struktūrinė tikrovę aiškinančių tekstų interpretacija
Alternative Title:
Composition of narratives
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2006.
Pages:
144 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Archajinio teksto užuominos — Biblijiniai priesakai — Istorinio siužeto sąranga — Episteminis pasakojimas — Dviejų patirčių sutapimai ir skirtumai — Proto ir prigimties akistata — Amžinoji būties dramaturgija — Struktūriniai žmogaus ir gamtos sąveikos bruožai — The structure of narratives — Asmenvardžių rodyklė.
Summary / Abstract:

LTAutorius analizuoja įvairios kultūros raiškos tekstus – mitologinius ir istorinius, mokslinius ir literatūrinius bei teatro scenoje išskleistus. Čia nagrinėjami tokie archainiai tekstai kaip Dekalogas, Eglės ir Žalčio dramatinis siužetas. Tyrinėjimų akiratis apima ir lietuvių, ir pasaulinės literatūros kūrinius – V. Mykolaičio-Putino „Sukilėlius“, P. Mérime „Lokį“ ir kitus; knygoje skaitytojas aptiks W. Shakespear‘o „Hamleto“ sceninę E. Nekrošiaus interpretacijos analizę. Autorius taip pat rimtą dėmesį skiria XX a. gamtos mokslų bei mokslo istorijos tekstams. Knyga remiasi struktūrinės antropologijoje ir semiotikoje subrandintais principais ir požiūriais, kurie teikė galimybes apčiuopti struktūras, slypinčias giliau pasakojimų siužetinės slinkties. Tokio pobūdžio tyrinėjimai renčia pagrindus, ant kurių būtų galima toliau plėtoti struktūrinės antropologijos nuostatą, kalbančią apie elementarias struktūras, esančias įvairių rūšių mąstymo išraiškose – tekstuose. Iš aptarimo plaukia išvada, kad vertėtų lyginti ne formaliai skirtingų rūšių tekstus, bet jų vidines struktūras, nepastebimas po fabulų – įvykių pasakojimų šydu. Knygos turinys atspindi autoriaus ieškojimus rasti universalesnius mąstymo būdas, peržengiančius įpročių „uždraustas“ ribas, trukdančias atnaujinti tradicinius požiūrių bei metodų būdus. Knygos priešlapiai papuošti grafikės Albinos Makūnaitės piešiniais iš Vinco Mykolaičio–Putino poezijos rinkinuko Ištikimybė (1968). [Iš leidinio]

ENThe author analyses the texts of expression of different culture – mythological and historical, scientific and literature, and the texts developed on the theatre stage. He analyses such archaic texts as Decalogue, the dramatic plot of Eglė and Adder. The scope of analysis includes the Lithuanian and global works of literature – Sukilėliai (Rebels) by V. Mykolaitis-Putinas, The Bear by P. Mérime and others; readers will find the interpretational analysis of W. Shakespear’s Hamlet staged by E. Nekrošius in the book. The author also pays great attention to the texts of natural sciences and science history of the 20th century. The book is based on the principles and attitudes matured in structural anthropology and semiotics that provided possibilities for detecting the structures dormant below the plots. Such type of analysis makes a basis for subsequent development of the provision of structural anthropology talking about elemental structures existing in the expressions of various types of thinking – the texts. It can be concluded that one should compare not formally different texts but their internal structures unnoticeable behind the fabulas – the veils of various narrations. The book’s content reflects the author’s quest for more universal ways of thinking overstepping the forbidden borders of habits preventing to refresh the additional ways of methods and attitudes. The book is decorated with the drawings of the graphical artist Albina Makūnaitė from the poetry collection Ištikimybė of V. Mykolaitis-Putinas (1968).

ISBN:
995569906X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2508
Updated:
2020-11-20 16:12:43
Metrics:
Views: 31
Export: