Text typology in translation : a case study of menu translation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Text typology in translation: a case study of menu translation
Alternative Title:
Tekstų tipologija vertime: meniu vertimo problemos ir ypatumai
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2006, t. 45, p. 257-271. Vertimų pasaulyje
Keywords:
LT
Anglų kalba; Diskurso analizė; Ekvivalentas; Komunikacinės situacijos; Kontekstas; Meniu; Meniu vertimai; Restorano žodynėlis; Tekstų tipai; Tekstų tipologija; Vertimas.
EN
Communicative situations; Context; Discourse anglysis; English; Equivalent; Lithuanian; Menu; Menu translations; Overspecification; Restaurant vocabulary; Text tipes; Text typology; Translation; Underspecification.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama parodyti, kokią reikšmę vertimo praktikoje turi teksto tipas ir jo atliekamos funkcijos. Tyrimas paremtas aštuonių restoranų meniu, kuriuos sudaro 618 patiekalų pavadinimų, analize. Visi meniu surinkti iš restoranų, esančių Kauno centre ir todėl dažniausiai lankomų užsienio turistų, į kuriuos ir yra (ar bent turėtų būti) orientuojamas restorano meniu vertimas. Meniu atlieka dvigubą funkciją: (1) informuoja apie restorano patiekalus ir (2) reklamuoja restoraną bei jo teikiamas paslaugas. Šios dvi funkcijos turėtų būti vienodai svarbios ir lietuviškame, ir angliškame meniu variante, tačiau dažnai angliškas vertimas nėra pakankamai informatyvus ir tampa ne restorano reklama, bet antireklama. Atliktas tyrimas parodė, kad meniu vertėjai dažnai taiko kelias pagrindines strategijas versdami patiekalų pavadinimus. Pirma, meniu vertimuose gausu atvejų, kai angliškas vertimas yra mažiau informatyvus nei meniu originalo kalba, kas yra ypač ydinga, nes meniu dažnai atspindi tik tam tikrai kultūrai būdingus dalykus. Beje, kai kurie patiekalų pavadinimai yra informatyvesni anglų kalboje, tačiau tokie atvejai yra gana reti. Antra, angliškieji patiekalų atitikmenys anglų kalboje pasirenkami nenuosekliai arba net yra klaidingi. [...] Netinkamai išverstas meniu mažina aptarnavimo efektyvumą, taip pat kenkia restorano bei šalies prestižui. Kadangi meniu yra itin specifinis teksto tipas, kurio struktūra ir netgi turinys yra aiškiai nuspėjami, jų vertimą galima būtų palengvinti ir suvienodinti sudarius maisto terminų žodynėlį, kuris padėtų išvengti daugelio šiame tyrime pastebėtų vertimo problemų. [Iš leidinio]

ENThe article is aimed at revealing the significance of the text type and the functions it performs in translation practice. The research is based on the analysis of menus of eight restaurants with 618 names of courses. All the menus were collected from restaurants situated in the centre of Kaunas thus frequently visited by foreign tourist for whom the menus of these restaurants are (or at least should be) adapted. Menus perform a double function: (1) inform about the courses of the restaurant and (2) advertise the restaurant and the services it provides. These two functions should be equally significant in the Lithuanian as well as in the English variant; however, very often, the English translation is not informative enough thus anti-advertising the restaurant. The performed research revealed that menu translators usually apply several main strategies when translating names of courses. First of all, a great deal of English menu variants is less informative than the original variant, which is very bad, since menus usually reflect only certain cultural peculiarities. Some of names of courses are more informative in the English language; however, these are rare cases. Secondly, the English names of courses are chosen incoherently or even erroneously. An improperly translated menu reduces the service efficiency and also harms the prestige of restaurants and the country itself. Whereas menu is a specific type of text, the structure and even the content of which are clearly forecasted, translation thereof could be simplified by developing a dictionary of food, which would be very helpful in avoiding a number of errors observed by the author of the research.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24739
Updated:
2018-12-17 11:54:18
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: