Darbdavio atsakomybė už darbuotojo sveikatai padarytą žalą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbdavio atsakomybė už darbuotojo sveikatai padarytą žalą
Alternative Title:
Responsibility of employer for the damage to employees health
In the Journal:
Teisė. 2008, t. 67, p. 164-168
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
darbdavio atsakomybė; žala; darbuotojo sveikata.
EN
the liability of employer; health of employee; damages.
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe nagrinėjama darbuotojo sveikatai padarytos žalos atlyginimo sistema ir žalos atlyginimo būdų santykis. Taip pat skiriama dėmesio istoriniams teisinio reguliavimo pokyčiams ir ypatumams. Darbuotojo sveikatai padarytos žalos atlyginimo sistema yra labai ypatinga, tad šis institutas turi būti pakankamai preciziškai reglamentuotas, o atitinkami įstatymai labai tiksliai taikomi. Lietuvos teisinėje sistemoje yra įtvirtinti keli skirtingi darbuotojo sveikatai padarytos žalos atlyginimo būdai: valstybinis sveikatos draudimas, civilinė atsakomybė, žalos sveikatai atlyginimas, numatytas Lietuvos Respublikos žalos dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinajame įstatyme, ir kiti. Išnagrinėjus atitinkamus Lietuvos įstatymus, teisinę praktiką bei doktriną, daromos išvados kad visi minėtieji žalos atlyginimo būdai turi būti taikomi subsidiariai. Darbuotojui, patyrusiam žalą, suteikiama teisė pasirinkti net keletą atlyginimo būdų, bet jie turi būti taikomi pagal nustatytas taisykles, nepažeidžiant kompensacinio žalos atlyginimo pobūdžio ir laikantis visiško žalos atlyginimo principo.

ENDamage to the health of an employee is specific. Therefore legislation must regulate this topic very precisely and legal practise must apply legal pieces very closely. Lithuanian legal system sets various methods of recompense for the damage experienced by an employee to his health. Historically the rules have changed several times and now they are: national insurance, civil liability, the recompense for the damage to the health of an employee, set in the Law on Social Insurance of Occupational Accidents and Occupational Diseases and others. Systematic view to Lithuanian legislation, legal doctrine and legal practice shows that these methods must be applied subsidiary. Although an employee has a right to choose even several methods of recompense, they must be applied reconciling compensatory nature of recompense for damages and the principle of total recompense. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18020
Updated:
2019-09-03 08:53:14
Metrics:
Views: 42    Downloads: 14
Export: