Создание Совия : работа составителя Иудейского хронографа (XIII в.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Создание Совия: работа составителя Иудейского хронографа (XIII в.)
Alternative Title:
Making of Sovii: the workshop of the compiler of the chronography of Judea (13th c.)
In the Journal:
Istorijos šaltinių tyrimai. 2010, t. 2, p. 11-32
Keywords:
LT
Judėjų chronografas; Legenda; Rusios chronografas; Sovijaus legenda; Sovijus; Viniaus chronografija; XIII a..
EN
13th c.; Chronography of Old Rus'; Legend; Sovii; The Chronography of Judea; The Vilnius chronography; The legend of Sovii.
Summary / Abstract:

LTVienas iš įdomiausių siužetų apie krikščionių kovą su pagonybės liekanomis – legenda apie Sovijų, kuri yra XIII amžiaus antrosios pusės Judėjos chronografo dalis. Legenda apie Sovijų ir visas epizodas apie pagoniškos Lietuvos papročius suformuotas chronografo sudarytojui permąstant keletą tekstų: ankstyvosios viduramžių Bizantijos rašytojų Jono Malalos (VI a.) ir Jurgio Amartolo (X amžiaus vidurys) kronikas, taip pat Švento Gregorijaus Nazianziečio (Teologo) 16-os skyrių rinkinį (IV amžius) su Nikitos iš Heraklėjos komentarais (XI amžiaus antroji pusė). Tai visiškai atitinka chronografų sudarinėtojų darbo principus: kompiliavimas su savų pasakymų įterpimu, kai kūrybiškumas daugiausia būdavo išreiškiamas per kompoziciją. Atliktas tyrimas parodė, kad legenda apie Sovijų yra gana tampriai susijusi su verstiniais kūriniais. Labiausiai sudarytoją jaudina „helenistinės“ daugiadievystės atsiradimas: kaip žmonės nukrypo nuo tikrojo Dievo, ėmėsi patys kurti dievus ir juos garbinti. Pažymėtina, kad kai kurie legendos apie Sovijų motyvai neturi paralelių dabar žinomuose verstiniuose šaltiniuose ir juos būtų galima laikyti arba kūrybiniais sudarytojo intarpai, arba sieti su ateityje galbūt atsirasiančiu dar vienu verstiniu šaltiniu, tiesiogiai veikusiu legendos apie Sovijų sukūrimą. Taigi ir vienu, ir kitu atveju galima kalbėti arba apie legendinių motyvų įterpimą arba apie naują verstinių tekstų interpretaciją, tačiau ne apie originalaus ištisinio žodinio pasakojimo užrašymą.

ENOne of the most interesting plots about Christians’ fights against reminiscences of the pagan past is the legend about Sovii, which is part of the chronography of Judea of the second part of the 13th c. The legend about Sovii and the whole episode about pagan customs of Lithuania is formed by the chronograph compiler by re-contemplating on several texts: the early medieval chronicles of a Byzantine writer John Malalas (6th c.) and George Hamartolus (mid-10th c.) as well as the collection of 16 Words by the St. Gregiry of Nazianzen (4th c.) with commentaries by Nicetas of Heraclea (the second part of the 11th c.). This totally corresponds to the work principles of chronograph compilers: compilations with their thoughts included, when creativity was expressed through composition. The research revealed that the legend about Sovii is rather closely related to translated works. The compiler is mostly concerned with the emergence of “Hellenistic” polytheism: people deviating from the real God and creating and worshipping their own gods. It should be noted that certain motives of the legends about Sovii do not have any parallels in the presently known sources, and they can be regarded as creative inserts by the compiler or related to another translated sources directly influencing the emergence of the legend about Sovii, which may emerge in the future. Therefore, in one or another case, one could speak about the insertion of legend motives and a new interpretation of translated texts.

ISSN:
2029-0705
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24569
Updated:
2018-12-17 12:41:15
Metrics:
Views: 52    Downloads: 1
Export: