Darnių miestų ekonomika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnių miestų ekonomika
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010.
Pages:
232 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Darni socialinė raida; Darnus ekonominis vystymasis; Darnus miestas; Darnus vystymasis; Miesto ekonomika; Miestų planavimas; Urbanizacija.
EN
Sustainable city; Sustainable development; Sustainable economic development; Urban; Urban economics; Urban planning; Urbanization.
Summary / Abstract:

LTMokomoji knyga skirta universitetų ir kolegijų studentams, studijuojantiems miestų ekonomikos, darnaus vystymosi ir regionų plėtros dalykus bei visiems besidomintiems miestų ekonomika ir darniu vystymusi. Knygoje nagrinėjama darnių miestų ekonomika - miestų klasifikacija, jų ekonominis pagrindimas, miestų išdėstymo teritorijoje ir jų dydžio teorijos, miestų planavimas, darnių miestų samprata, miestų darnaus vystymosi valdymo principai ir strateginis jų valdymas, bendruomenės vaidmuo kuriant darnų miestą. Knygą sudaro šešios dalys. Pirmoje knygos dalyje pateikiama miestų klasifikacija ir ekonominis pagrindimas. Antroje aptariamas miestų išdėstymas teritorijoje ir jų plėtra. Trečioje atskleidžiama darnaus vystymosi koncepcija ir ekonomikos „žalinimas“. Ketvirtoje aptariami urbanizacijos procesas, darnaus miesto samprata. Penktoje nagrinėjamas miestų darnaus vystymosi proceso valdymas. Šeštoje – darni socialinė raida ir plėtros projektų vertinimas. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiamos kontrolinės užduotys ir klausimai padėsiantys pasitikrinti, kaip suprasta kiekviena tema. Mokomosios knygos praktinį reikšmingumą didina statistinių duomenų integravimas ir aptarimas. Taip pat knygoje nurodyti bibliografiniai šaltiniai, kurie turėtų būti kaip gairės tolesnėms, gilesnėms studijoms.

ENThe study book is oriented to university and college students of urban economics, sustainable development and regional development as well as everybody who is interested in urban economics and sustainable development. The book analyses sustainable urban economics: classification of cities, their economic feasibility, theories of the location of cities in a territory and their size, urban planning, the notion of sustainable cities, the principles of management of urban sustainable development and their strategic management, and the role of community in creating a sustainable city. The book consists of six parts. The first part gives a classification of cities and economic feasibility. The second part discusses the location of cities in a territory and their development. The third part reveals the concept of sustainable development and the greening of economics. The fourth part focuses on the process of urbanisation and the concept of a sustainable city. The fifth part analyses the management of the process of urban sustainable development. The last part focuses on sustainable social development and evaluation of development projects. Each chapter ends with tasks and questions to check the understanding of each topic. The practical significance of the study book is reinforced by integration and discussion of statistical data. The book also indicates bibliographical sources that could serve as references for further deeper studies.

ISBN:
9789955335177
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24557
Updated:
2017-03-06 08:28:24
Metrics:
Views: 50
Export: