Review of the development of Lithuanian kindergarten (1847-2006)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Review of the development of Lithuanian kindergarten (1847-2006)
Keywords:
LT
Ankstyvojo ugdymo sistema; Humanistinės vertybės; Idėjų raida; Ikimokyklinio ugdymo sistemos raidos etapai; Ikimokyklinių instirucijų plėtra; Ikimokyklinė institucija; Lietuva; Vaikų švietimo centras
EN
Development of ideas, humanistic values, system of early childhood education, child-centered education, stages of development of the system of kindergarten; Pre-school development, Lithuania; Pre-school institution
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama vaikų darželių raida Lietuvoje remiantis istoriniais šaltiniais, pedagoginių idėjų kaitos bei statistinių duomenų analize. Vaikų darželių vystymasis nagrinėjamas kaip institucinės edukacinės sistemos kūrimo procesas, ir kaip metodologinių požiūrių, pedagoginių idėjų ir jų diegimo strategijų raidos procesas. Išskiriamos ir išsamiai aprašomos keturios vaikų darželių raidos stadijos. Pirmojoje stadijoje (ikisisteminis periodas, 1847-1918 m.) nepaisant sudėtingų politinių, socialinių, ekonominių aplinkybių, stengtasi neatsilikti nuo pagrindinių Europoje vyravusių ankstyvojo ugdymo tendencijų. Antroje stadijoje (sistemos kūrimo periodas, 1918-1940 m.), susikūrus Nepriklausomai Lietuvai, švietimo sistemai kelti nauji uždaviniai, sparčiai daugėjo vaikų darželių, užsienio šalių pedagogikos idėjos buvo integruojamos į švietimo sistemą. Trečioji stadija (sistemos sunaikinimas, 1940-1989/1990) pasižymėjo radikaliais vaikų darželių sistemos Lietuvoje pokyčiais. Pradėta remtis bihevioristiniu ir materialistiniu pedagoginiu mąstymu, neliko erdvės vaiko individualumo, tautinio tapatumo, kūrybiškumo vystymui. Nuo 1989/1990 m. prasidėjo ketvirtoji vaikų darželių raidos Lietuvoje stadija - atnaujinimo, rekonstravimo ir šiuolaikinės plėtros periodas. Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos vaikų darželiai visuomet (išskyrus Lietuvos okupacijos periodą) rėmėsi svarbiausiomis Europos pedagoginių idėjų raidos tendencijoms, todėl šiandien nėra sudėtinga integruotis į Europos ankstyvojo ugdymo kontekstą. Kita vertus, svarbu išsaugoti Lietuvos vaikų darželių tautinį tapatumą.

ENThe review of the development of Lithuanian kindergarten in several aspects: as a process of building institutional educational system; as a process of development of methodological approaches, pedagogical ideas and strategies of their implementation - is presented and stages of the development of Lithuanian kindergarten are mile stoned. The aim of the study is to review the development of Lithuanian kindergarten. Methods Research of historical sources; analysis of contemporary data on development of pedagogical ideas; analysis of statistical data Since the stage of foundation the Lithuanian kindergarten has matched general tendencies of European pedagogical development (except for the period of occupation of Lithuania) and that is why today it is not difficult to integrate into European context of educational processes in the field of early childhood education again. It is obvious that national identity (traditions, language, etc.) of the Lithuanian kindergarten should be maintained [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24388
Updated:
2013-05-11 12:36:10
Metrics:
Views: 5
Export: