Verslo partnerystės vystymo modeliavimas vidaus marketingo pagrindu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslo partnerystės vystymo modeliavimas vidaus marketingo pagrindu
Alternative Title:
Modelling business partnership development on the basis of internal marketing
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2009, Nr. 1 (14), p. 57-63
Keywords:
LT
Išorinis marketingas; Santykių marketingas; Verslo partnerystė; Vidaus marketingas, verslo partnerystė, santykių marketingas, modeliavimas; Vidinis marketingas.
EN
Business partnership; External marketing; Internal marketing; Modeling; Relations marketing; Relationship marketing.
Summary / Abstract:

LTNagrinėjant dvi atskirų disciplinų koncepcijas - vidaus marketingo ir verslo partnerytės - formuluojama mokslinė problema dėl šių koncepcijų apjungimo ir jų traktavimo vienoje sistemoje. Kadangi nebuvo rasta nei praktinių tyrimų, nei teorinės analizės šiuo aspektu, iškilo būtinybė šias dvi koncepcijas apjungti, siekiant padėti įmonėms jų vykdomas vidaus marketingo politikas nukreipti į išorinius santykius su partneriais per santykių marketingo jungtį. Tokiu būdu parodant jų įtaką, siekiant abipusio užmegzto verslo partnerystės santykių vystymo tarp įmonių. Vidaus marketingas yra traktuojamas kaip pagrindinis ir lemiamas veiksnys, turintis įtakos išorinio marketingo sėkmei, nes darbuotojų ir vidaus aplinkos dėka įmonės gali labiau atitikti vartotojų ir esamų ar būsimų partnerių lūkesčius. Tokiu atveju, galima modeliuoti verslo partnerystės vykdymą ir vystymą, pasitelkiant vidaus marketingo ir santykių marketingo susietumą bei sėkmingų ir efektyvių darbuotojų motyvavimo, atrankos, skatinimo diegimu ir planavimu organizacijose. Visų pirma, partnerystė reikalauja ne tik lanksčios, stiprios ir nepertraukiamos komunikacijos, kuri yra vienas svarbiausių veiksnių lemiančių sėkmingą partnerystę, tačiau yra būtina nuolat sieti abiejų partnerių darbuotojų žinias, kompetenciją, sėkmingai motyvuoti bei ieškoti naujų partnerių taip įgyjant konkurencinį pranašumą prieš kitas įmones. Todėl straipsnyje atskleidžiamas inovatyvus požiūris į verslo partnerystės vystymą, pasitelkiant santykių ir vidaus marketingo elementus bei pasiūlomas apibendrinantis hipotetinis daugiakriterinis modelis. [Iš leidinio]

ENExamination of concepts of two different disciplines, i.e. internal marketing and business partnership, reveals a scientific problem with regard to the unification of those two concepts and their use in one system. Since neither empirical research nor theoretical analysis of this aspect have been identified there was a need to combine those two concepts to help enterprises direct their internal marketing policies at external relations with partners through a relations marketing link. In this way their impact is shown while seeking a mutual development of business partnership relations between enterprises. Internal marketing is considered as the main and determinant factor of external marketing success because companies which use their employees and internal environment can be in a better position to meet consumer as well as current or future partners’ expectations. In that case it is possible to model the implementation and development of business partnership while resorting to the combination of internal and relationship marketing with the motivation, selection and encouragement of successful and efficient employees as well as organisational planning. In particular, partnership relies not only on flexible, strong and uninterruptible communication, which is one of the key factors of a successful partnership. However, it is necessary to monitor the level of knowledge and competences that the employees of both partners have, motivate and look for new partners to acquire a competitive advantage against other companies. The article reveals an innovative approach towards development of business partnership by using the elements of relations and internal marketing and offering a concise hypothetical model comprising a number of criteria.

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24379
Updated:
2018-12-17 12:37:54
Metrics:
Views: 23    Downloads: 10
Export: