Business relations and company internationalisation : a case of Lithuanian textile and apparel companies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Business relations and company internationalisation: a case of Lithuanian textile and apparel companies
Alternative Title:
Verslo ryšiai ir įmonės internacionalizacija: Lietuvos tekstilės ir aprangos sektoriaus įmonių atvejis
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2011, vol. 10, no. 1 (22), p. 113-124
Keywords:
LT
Aprangos sektoriaus įmonės; Lietuva; Ryšiai su verslo partneriais; Socialinė distancija; Tekstilės ir aprangos sektoriaus įmonės; Tekstilės įmonės; Įmonės internacionalizacija.
EN
Apparel companies; Company internationalisation; Lithuania; Relationships with business partners; Social distance; Textile and apparel companies; Textile companies.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis šio straipsnio tikslas analizuoti Lietuvos tekstilės ir aprangos sektoriaus įmonių verslo ryšių intensyvumą ir patikrinti, kaip turimi ryšiai įtakoja įmonės internacionalizaciją. Šis straipsnis yra unikalus tuo, kad papildo verslo ryšių literatūrą socialinės distancijos aspektu. Empiriniai duomenys buvo renkami anketinės apklausos pagalba (atsakymų lygis yra 32%, t.y. atsakė 38 įmonės iš 119). Duomenų analizė rodo, kad Lietuvos tekstilės įmonės pasižymi itin žemu internacionalizacijos lygiu; žemu socialinės distancijos su verslo partneriais lygiu; supratimu apie artimų ryšių su verslo partneriais svarbą. Tyrimo rezultatai rodo, kad artimų ryšių su verslo partneriais suvokimas neužtikrina aukšto įmonės internacionalizacijos lygio, nes daug svarbiau yra pats ryšių su verslo partneriais intensyvumas ir socialinė distancija tarp verslo partnerių, kurie ir nulemia įmonės gebėjimą panaudoti verslo partnerius įmonės plėtrai. [Iš leidinio]

ENThe main aim of this paper is to analyze the intensity of relationships of a Lithuanian textile and apparel company with its business partners and to test how the relationships affect the company’s internationalisation. The social distance aspect is introduced in the context of the business partnership literature. Empirical data were collected via a questionnaire survey (response rate is 32% (38 of 119 companies)). Data analysis shows that Lithuanian textile and apparel companies can be characterized as having a very low degree of internationalisation despite their managers having a good understanding of the importance of business partnerships and a low social distance with business partners. Thus, the study shows that an understanding of importance of close relationships with business partners does not result in a higher degree of internationalisation as there are additional factors such as social distance and intensity of relationships (for example "passive relationships") which affect internationalisations process as well. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32747
Updated:
2018-12-17 13:05:59
Metrics:
Views: 82    Downloads: 1
Export: