Bibliotheca Sapiehana : Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Bibliotheca Sapiehana: Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinys
Editors:
  • Braziūnienė, Alma, įvadas [aui]
  • Rinkūnaitė, Aušra, sudarymas [com]
  • Venclovienė, Ana, vertimasė [trl]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010.
Pages:
XLV, 649 p
Series:
Fontes historiae Universitatis Vilnensis
Notes:
Vilniaus universiteto 430-osioms metinėms. Lietuvos tūkstantmečio programos leidinys. Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Bibliotekos / Libraries; Kultūrų ryšiai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Sapiegos (Sapiega family).
EN
Arms; Chancellor; Genealogy; Portraits; Sacred paintings; Tapestries.
Summary / Abstract:

LTBibliotheca Sapiehana įprasta vadinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanclerio, Vilniaus vaivados ir LD K didžiojo etmono Leono Sapiegos (1557 -1633) ir trijų jo sūnų - Jono Stanislovo (1585-1635), Kristupo Mikalojaus (1607-1631) ir Kazimiero Leono (1609-1656) asmeninę biblioteką, 1655 metais padovanotą tuometiniam Vilniaus universitetui. Bibliotheca Sapiehana ypač svarbi ne tik Vilniaus universitetui, bet ir visai Lietuvos kultūros istorijai. Kataloge pateikti de visu peržiūrėti 249 pavadinimų leidiniai, saugomi Vilniaus universiteto bibliotekoje. Bibliografiniame apraše nurodomas fingerprintas, aprašomi knygų viršeliai, nurodomi esami defektai, įrišimo klaidos, marginalijos, pateikiamos proveniencijos: superekslibrisai, ekslibrisai, lipdės, antspaudai, rankraštiniai įrašai. Siekiant sudaryti kuo išsamesnį išlikusių Sapiegų bibliotekos knygų katalogą, buvo kreiptasi į daugelį Europos bibliotekų. Katalogas gausiai iliustruotas Sapiegų bibliotekos knygų vaizdais. Nemažai Sapiegų bibliotekos knygų išleista garsiose to meto leidyklose (Elzevyrų, Plantenų ir kt.), jos išsiskiria spauda ir raižiniais, todėl stengtasi parodyti visapusį knygos grožį. Iliustracijose nemažai karinės, istorinės, gamtamokslinės, religinės tematikos vaizdų (miestų panoramų, mūšių scenų, portretų) bei tekstų, kuriuose yra Lietuvos ar kaimyninių šalių istorinių įvykių aprašymų.

ENCommonly referred to as Bibliotheca Sapiehana, the personal library of Court Chancellor of the Grand Duchy of Lithuania (GDL), Voivode of Vilnius and Great Hetman of the GDL Lew Sapieha (1557 -1633) and three of his sons - Jan Stanislaw (1585-1635), Krzysztof Michał (1607-1631) and Kazimierz Leon (1609-1656) - was bequeathed to the University of Vilnius in 1655. Bibliotheca Sapiehana is of great importance not only to the University of Vilnius, but to the entire history of Lithuanian culture as well. Publications of 249 titles safeguarded at the Vilnius University library are presented in the catalogue to view first-hand. A fingerprint is indicated in the bibliographic description, the book covers are described, defects, binding errors, and marginalia are referenced, and provenances are presented: super ex libris, ex libris, bookplates, stamps, and handwritten entries. In an effort to compile as detailed a catalogue as possible of the surviving books from the Sapieha library, many European libraries were consulted with. The catalogue is richly illustrated with images from the books in the Sapieha library. Many of the books in the Sapieha library were printed at publishing houses that were famous at the time (Elsevier, Planten, etc.); they stand out for their print and carvings, so efforts are made to show the book’s full beauty. Many of the illustrations depict images with military, historical, natural sciences, and religious themes (city panoramas, battle scenes, portraits), as well as texts which include descriptions of historical events in Lithuania and its neighbouring countries.

ISBN:
9786094250200
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24372
Updated:
2022-01-11 10:26:08
Metrics:
Views: 43
Export: