Явления взаимодействия литовского и русского языков : социолингвистический аспект

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Явления взаимодействия литовского и русского языков: социолингвистический аспект
Alternative Title:
Phenomena of interaction of Lithuanian and Russian languages: the sociolinguistic aspect
In the Journal:
Acta Baltico-Slavica. 2006, Nr. 30, p. 557-565
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Funkcinė distribucija; Funkcinė kalbų distribucija; Gretinamoji gramatika; Kalbinė interferencija; Koreliacinės analizės metodas; Koreliatyvinės analizės metodas; Rusų kalba; Sociolingvistinė situacija; Contrastive grammar; Language interference; Russian language; Sociolinguistic situation; The functional distribution; The functional distribution of languages; The method of correlative analysis.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Funkcinė distribucija; Funkcinė kalbų distribucija; Gretinamoji gramatika; Kalbinė interferencija; Koreliacinės analizės metodas; Koreliatyvinės analizės metodas; Rusų kalba / Russian language; Sociolingvistinė situacija.
EN
Contrastive grammar; functional distribution of languages; functional distribution; Language interference; method of correlative analysis; Sociolinguistic situation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas lietuvių ir rusų kalbų sąveikai sociolingvistiniu aspektu: dažniausiems tarpkalbinės interferencijos ir transpozicijos faktoriams. Informantais buvo pasirinktas akademinis Lietuvos jaunimas. Teigiama, kad ilgalaikiai stebėjimai įrodo, jog gimtoji kalba daro didelę įtaką bilingvistams visuose kalbinės sistemos lygmenyse, ypač tada, kai šie lygmenys nesutampa. Aptardama sociolingvistinę Lietuvos situaciją, autorė išskiria demografinę gyventojų sudėtį, kurioje vyrauja lietuviai, valstybinės lietuvių kalbos statusą, kuris garantuoja maksimalią šios kalbos vartoseną visoje šalyje, tarpkultūrinės komunikacijos procesų aktyvizaciją, susijusią su emigracijos ir imigracijos procesų plėtra, Lietuvos įstojimu į Europos Sąjungą, globalizacijos procesais, sumažėjusį rusų kalbos vartojimą, ir Vakarų Europos kalbų, ypač anglų kalbos, vartojimo plėtrą. Pažymima, kad pastaraisiais metais rusakalbis jaunimas intensyviau mokosi lietuvių kalbos. Šį procesą autorė sieja su jaunimo noru sėkmingai socializuotis Lietuvoje. Aptardama rusakalbių nukrypimus nuo lietuvių kalbos normų, autorė pažymi, kad dažniausiai neištariamas lietuviškas „ė“, neskiriami ilgieji ir trumpieji balsiai, žodžių daryboje naudojami rusų kalbos modeliai, pasitaiko leksikos nesuderinimo atvejų, netiksliai vartojami prielinksniai, maišomas veiksmažodžių valdymas. Taip pat aptariamos lietuvių klaidos, atsiradusios dėl rusų kalbos įtakos. Daroma išvada, kad nukrypimai nuo normos aiškintini ne tik kontaktuojančių kalbų lingvistiniais neatitikimais, bet ir socialinių veiksnių įtaka.

ENRussian students. Those stratum are affected by the sociolinguistic situation in Lithuania: the demographical composition revealing the different conditions of the contrasts in both languages, the status of the Lithuanian language as the state language, the functional distribution of the both languages (native and non-native), the processes of emigration and immigration, the reduction of the Russian language functioning, and the increasing influence of the western languages. The sociolinguistic interpretation of the phenomena is presented as well. Not only the differences between the languages, but also the sociolinguistic factors (i.e. an intensity of the both language usage, the linguistic experience in the professional area, etc.) are highlighted in the present paper. The method of correlative analysis was applied in the present study. [text from author]

ISSN:
0065-1044; 2392-2389
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24346
Updated:
2021-03-04 09:26:33
Metrics:
Views: 13    Downloads: 4
Export: