Are ideologies reflected in metaphors?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Are ideologies reflected in metaphors?
Alternative Title:
Ar metaforos rodo, kad Lietuvos konservatoriai yra iš tikrųjų konservatoriai, o socialdemokratai - socialdemokratai?
In the Journal:
Respectus philologicus. 2010, Nr. 17 (22), p. 11-25
Keywords:
LT
Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTKonceptualiosios metaforos raiška politiniame diskurse vis dažniau susilaukia dėmesio iš kognityvinės lingvistikos specialistų (Lassan 1995; Lakoff 1996; Musolff2004; Charteris-Black 2005; Goatly 2007; Semino 2008, kt.). Pastaruoju metu vis populiaresni tampa politinio diskurso tyrimai, sujungiantys dvi tyrimų kryptis – kognityvinį metaforos tyrimą ir kritinio diskurso analizę. Šiame darbe kognityvinė metafora suvokiama kaip kognityvinis ideologijos mechanizmas. Ji pasitelkta analizuojant dešiniosios ir kairiosios Lietuvos politinių partijų ideologijas. Manoma, kad politinių partijų verbalinė ir neverbalinė elgsena priklauso nuo jų pasirinktos ideologijos. Konceptualiosios metaforos ir retorinio poveikio analize siekiama parodyti skirtumų subtilumus tarp tradicinės konservatyviosios ir socialdemokratinės ideologijos, jų lingvistinės raiškos. Keliamas klausimas, ar Lietuvos politinės partijos iš tikrųjų remiasi ideologija, kurią implikuoja jų partijų pavadinimai. Empiriškai tyrimas grindžiamas Lietuvos konservatorių ir socialdemokratų partijų rinkiminiais diskursais. Pritaikius Pragglejaz grupės pasiūlytą metodiką, buvo išskirtos kalbinės metaforos. Daroma prielaida, kad išskirti metaforiškai vartojami žodžiai konstruoja tam tikrą scenarijų, kuris sudaro konceptualiosios metaforos pagrindą. Nustačius šį ryšį, nagrinėjamos kalbinių ir konceptualiųjų metaforų ideologinės retorinės prasmės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ideologija; Kalbinė metafora; Konceptualioji metafora; Konceptualioji metafora, metaforiniai posakiai; Politinis diskursas; Conceptual metaphor; Ideology; Linguistic metaphorical expressions; Political discourse.

ENConceptual metaphor analysis in political discourse has been the focus of many cognitive linguists (Lassan 1995; Lakoff 1996; Musolff 2004; Charteris-Black 2005; Goatly 2007; Semino 2008, etc.). Moreover, the recent years of political discourse analysis have undergone cross-fertilization between cognitive researches into metaphor and critical discourse analysis. Thus, this paper aims at analyzing the right-wing and left-wing ideologies of Lithuanian political parties through cognitive metaphor perspective since metaphor is regarded to be a cognitive mechanism of ideology. It is generally assumed that political parties verbally and non-verbally behave in accordance with the ideology they adopt. Therefore, the research employing conceptual metaphor analysis blended with rhetorical persuasion approach attempts to look into the subtleties of the relationship between the conventional conservative or social democratic ideology ofa party and its linguistic performance. The question whether Lithuanian political parties really adopt the ideology their party name implies is brought up. Empirically, the research is based on election discourse of Lithuanian Conservative and Social Democratic parties. First, metaphorically used words and phrases in the target discourse were identified applying the Pragglejaz Metaphor Identification Procedure ("MIP ") (2007). Next, it is taken into consideration that the identified metaphorically used words tend to construct a certain scenario which underlies a certain conceptual metaphor. Once this relation is established, ideological implications of the metaphorical expressions and their underlying conceptual metaphors are highlighted and analysed. [From the publication]

ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24318
Updated:
2018-12-17 12:41:03
Metrics:
Views: 30    Downloads: 1
Export: