Gyvo muzikavimo diegimo galimybės muzikos pedagogų kvalifikavimosi procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyvo muzikavimo diegimo galimybės muzikos pedagogų kvalifikavimosi procese
Alternative Title:
Possibilities of alive playing introduction in music teachers' qualification process
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2005, Nr. 4, p. 71-76
Keywords:
LT
Muzika / Music; Pedagogai / Pedagogues.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas vienas iš svarbiausių muzikos mokytojų profesinio pasirengimo veiksnių – pianistinių įgūdžių demonstravimas muzikos klausymosi metu. Konstatavus, kad gyvo muzikavimo, kaip mokymo priemonės, galimybės kasdieniame mokytojų darbe išnaudojamos nepakankamai, buvo atliktas eksperimentinis tyrimas – intensyvūs, tikslingi ir kryptingi kvalifikavimo kursai. Kvalifikacijos kursuose taikyta metodika, parengta remiantis D. A. Kolbio reflektyvaus mokymosi modelio pagrindiniais principais: savo patirties organizuojant muzikos klausymąsi pamokoje refleksija; maksimalaus informacijos kiekio apie gyvo grojimo panaudojimo galimybes pateikimas; naujų darbo būdų, naudojant gyvą grojimą, paieška individualiai ir grupėje; aktyvus eksperimentavimas taikant naujai įgytas žinias; aktyvus bendravimas bei reflektyvus atlikto darbo apmąstymas. Remiantis eksperimentinio tyrimo duomenimis, atskleista, jog didžioji dauguma (94%) pedagogų susidomėjo kvalifikavimo kursų metu pasiūlytomis ir propaguotomis idėjomis, jog gyvas grojimas tikslinga ir naudinga mokymo priemonė galinti praturtinti ir tobulinti muzikinio ugdymo procesą. Vadinasi, intensyvių kvalifikavimo kursų metu, tikslingai ir kryptingai dirbant, galima pozityviai paveikti muzikos pedagogų požiūrį bei paskatinti juos pasitelkti gyvai muzikuoti pamokose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Muzikavimas; Pedagogai; Klasifikacija.

ENThe article analyzes one of the central factors in professional preparation of the music teachers, i.e. the demonstration of piano playing skills during the listening to the music. It is assumed that the potential of playing live music as the teaching method is not fully used in the daily work of the teachers. Therefore, the experimental research was implemented during which the intensive, expedient and purposeful professional development course was organized. The methodic compiled according to D.A. Colby principles of reflective learning model were used during the course. That is: reflection of your own experience organizing the listening of the music during the class; presenting the maximum amount of information about the potential of playing live music; the search for new work methods that employ live music, individually and within a group; active experimentation with newly acquired information; active communication and reflection of accomplished work. According to the findings of experimental research, it is revealed, that the majority of teachers (94%) took interest in the ideas proposed during the course, suggesting that playing live music can be a purposeful and useful teaching tool that enriches and improves the process of musical education. Thus it is concluded, that the intensive professional development course can positively influence the attitude of music teachers and motivate them to use live music more often in their classes.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2393
Updated:
2018-12-20 23:05:31
Metrics:
Views: 26    Downloads: 3
Export: