Consumer confidence in the European Union

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Consumer confidence in the European Union
Alternative Title:
Vartotojų pasitikėjimas Europos Sąjungoje
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2005, Nr. 2 (6), p. 79-83
Keywords:
LT
Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Ekonominė padėtis / Economic conditions; Vartotojai / Consumers.
Summary / Abstract:

LTVartotojų pasitikėjimas ir lūkesčiai dėl ateities veikia ekonomiką. Europos Sąjungos Šalyse nuo 1972 metų yra atliekami vartotojų nuomonės tyrimai ir remiantis jų rezultatais apskaičiuojamas vartotojų pasitikėjimo indikatorius. Šiuo metu tyrimai atliekami kiekvieną mėnesį visose ES šalyse (išskyrus Maltą). Straipsnio tikslas - pabrėžti, kokią informaciją gali suteikti vartotojų pasitikėjimo indikatorius ir palyginti vartotojų pasitikėjimo laipsnį Europos Sąjungos šalyse. Šiame straipsnyje pateikiama vartotojų pasitikėjimo indikatoriaus apskaičiavimo metodika; apžvelgiami atlikti tyrimai, nustatę indikatoriaus reikšmę prognozuojant įvairius ekonomikos rodiklius; pateikiami tyrimais išskirti veiksniai, darantys poveikį vartotojų pasitikėjimui; remiantis vartotojų pasitikėjimo indikatoriumi analizuojamas vartotojų pasitikėjimo laipsnis Europos Sąjungos šalyse. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vartotojų pasitikėjimas; Vartotojų pasitikėjimo indikatorius; Indikatorius; Ekonominė veikla; Ekonominiai rodikliai; Europos Sąjunga (European Union).

ENConfidence and expectations of consumers regarding future is impacted by economics. Since 1972, in countries of the European Union, consumer satisfaction researches have been delivered and on the basis of their results—consumer confidence indicator is calculated. Currently, researches are delivered on a monthly basis in all EU states (apart from Malta). The aim of the article is to underline the type of information that should be provided by the consumer confidence indicator and compare the extent of consumer reliability in counties of the European Union. This article supplies the methodology for calculating the consumer confidence indicator; reviews delivered researches that identified the significance of the indicator in prognostication of various economic indicators; provides factors that were underlined by researches and that impact on customer confidence; and on the basis of consumer confidence indicator, analyses the level of consumer confidence in countries of the European Union.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Europos Sąjungos išsivysčiusių ir besivystančių šalių vartotojų ekonominius lūkesčius lemiančių veiksnių tyrimas / Monika Medikienė, Mindaugas Dapkus. Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai. 2015, t. 9, Nr. 2, p. 13-29.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2352
Updated:
2018-12-20 23:05:28
Metrics:
Views: 26    Downloads: 4
Export: