Darniojo vystymosi poveikis teisei į informaciją : teisė į aplinkos informaciją

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darniojo vystymosi poveikis teisei į informaciją: teisė į aplinkos informaciją
Alternative Title:
Impact of sustainable development to the right to information : the right to environmental information
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2008, t. 46, p. 7-23
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
teisė į informaciją; darnusis vystymasis; aplinkos informacija.
EN
right to information; sustainable development; enviromental information; The Right to Information.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamas darniojo vystymosi poveikis teisei į informaciją. Teigiant, kad visuomenės raidos kryptingumas plečia įvairias žmogaus teisių raiškas, skatina jų turinio plėtrą, analizuojama teisės į informaciją turinio plėtra. Teisės į informaciją turinyje išskiriama aplinkos tematika. Ši tematika yra anksčiausiai sureikšminta darniajame vystymesi. Tarptautinių, Europos Sąjungos ir nacionalinių (Lietuvos) teisės aktų analizės pagrindu daroma išvada, kad yra kuriama teisės į aplinkos informaciją realizavimo sistema. Šios sistemos pagrindu yra tarpvalstybinė aplinkos informacijos teikimo tvarka, bendraisiais tarptautiniais ir Europos Sąjungos standartais grįsta nacionalinė (Lietuvos) teisės į aplinkos informaciją užtikrinimo sistema. Atliktas tyrimas leidžia pastebėti, kad aplinkos informacijos teikimas visuomenei užtikrinamas dviem būdais: reglamentuojant visuomenės teisę dalyvauti vertinant ūkinės ar kitos veiklos poveikį aplinkai ir garantuojant visuomenės teisę į valdžios institucijų kaupiamą aplinkos informaciją. Teisė į aplinkos informaciją teisės aktais pripažįstama visuomenei, t. y. kiekvienam visuomenės nariui be jokių išlygų ar reikalavimų. Aplinkos informacijos teikimo visuomenei subjektai yra valstybės valdžios institucijos ir atitinkamą ūkinę veiklą planuojantys, siūlantys subjektai. Šie subjektai visuomenei informaciją teikia tik teisės aktų nustatyta forma, dalyvaudami poveikio vertinimo procedūroje. Lietuvos situacijos tyrimas leidžia pastebėti, kad aplinkos informacijos teikimas valstybės institucijų nurodymu yra perkeliamas tiesiogiai ūkinę veiklą planuojančiam, siūlančiam subjektui. [Iš leidinio]

ENThe article presents the analysis of impact of sustainable development to the right to information. By asserting that the purposefulness of the development of the society increases various expressions of human rights, stimulates the expansion of the content of human rights, the expansion of the content of the right to information is analysed. Theme of environment was early overvalued in sustainable development and in the content the right to information the themes of environment was early excluded. [...] The system of the realisation of the right to environmental information is being created. The base of this system is international order of the advising of environmental information. [...] The advising of the environmental information to public is ensured with two ways: by regulating the right of public to participate an environmental impact assessment procedure and ensuring the right of public to environmental information, which is accumulated by the governmental institutions. The right to environmental information is recognised to public, i.e. that it recognised to each man without any stipulations or demands. Subjects of the advising of the environmental information are the institution of the state's government and subjects, which are planning corresponding economic activities whit environmental impact. These subjects advice environmental information to public only in the form, which is to ascertained to the participating in the environmental impact assessment procedure. Investigation of the Lithuania situation allows noticing, that the advising of the environmental information for a public with indication of governmental institutions is transferred to subjects, which are planning corresponding economic activities whit environmental impact. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16747
Updated:
2018-12-17 12:15:57
Metrics:
Views: 28    Downloads: 1
Export: