The Study of the improvement of administration quality in colleges

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Study of the improvement of administration quality in colleges
In the Journal:
Issues of business and law. 2009, Vol. 1, p. 19-31
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Administracija; Administravimo kokybė; Aukštojo mokslo kokybė; Bendrasis vertinimo modelis; ISO 9001; Kokybės užtikrinimas; Konkurencingumas; Vadyba; Administration; Common assessment framework; Competitiveness; ISO 9001; Management; Quality assurance; Quality in higher education; Quality of administration.
Keywords:
LT
Administracija; Administravimo kokybė; Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Bendrasis vertinimo modelis; Kokybė / Quality; Konkurencija / Competition; Standartai; Vadyba; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTRuošiant ir įgyvendinant Lietuvoje aukštojo mokslo reformą, yra būtina skirti pakankamą dėmesį šių institucijų administravimo klausimams. Straipsnyje pateikiama administravimo proceso teorinės tyrimo medžiagos, tyrimo objekto ir pagrindinių principų analizė ir apibendrinimas. Jame taip pat aptarti kokybės vadybos sistemų diegimo ir aukščiau minėtų procesų adaptavimo galimybės aukštojo išsilavinimo institucijoms siekiant patobulinti jų veiklą klausimai. Straipsnyje stengiamasi susieti administravimo procesus su kokybės valdymo galimybėmis ir tokiu būdu pateikti galimą administravimo kokybės aukštojo išsilavinimo institucijoje pagerinimo modelio teorinę versiją. Remiantis išsamia mokslinės ir metodinės literatūros analize buvo parengti administravimo kokybės patobulinimo modeliai . Juos rengiant taip pat buvo atsižvelgta į ankstesnį empirinį tyrimą, atliktą profesinio mokymo institucijose ir kitose mokymo įstaigose kitose Europos Sąjungos šalyse. Straipsnis buvo paruoštas remiantis mokslinės, metodinės, normatyvinės literatūros ir informacijos šaltinių administravimo ir kokybės užtikrinimo klausimais lyginamąja analize, o taip pat pasinaudojus antriniais atlikto empirinio tyrimo duomenimis. Kokybės vadybos diegimo patirties įvairiuose universitetuose pasauliniu mastu ir Lietuvos institucijose analizė leidžia teigti, kad kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas yra efektyviausias, kai jį tiesiogiai prižiūri institucijos aukščiausia vadovybė, diegimo komandą sudaro profesionalūs vadybininkai ir akademinis personalas, dalyvauja visa bendruomenė, bei diegiama nauja kultūra.

ENThe article deals with an analysis and generalisation of theoretical research material on the process of administration, its subject matter, and the main principles. It also discusses the issues of implementation of quality management systems and adaptability of the aforementioned processes for higher education institutions seeking to improve their activities. In the paper, an attempt is made to link the administration process with quality management opportunities and thus to present a possible theoretical version of a model of improvement of administration quality at a higher education institution. The models of administration quality improvement have been prepared on the basis of an exhaustive scientific and methodical literature analysis, as well as with the help of the previous empirical research conducted at vocational training institutions and other educational institutions in other countries of the European Union. The article has been prepared on the basis of a comparative analysis of scientific, methodical, normative literature and information sources on the issues of administration and quality assurance as well as by using the secondary data of the empirical research performed. [From the publication]

ISSN:
2029-9214
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23195
Updated:
2013-04-28 20:13:53
Metrics:
Views: 17
Export: