Human trafficking and its treatment in criminal law

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Human trafficking and its treatment in criminal law
Alternative Title:
Prekybos žmonėmis baudžiamojo teisinio vertinimo ypatumai
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2009, Nr. 4, p. 25-48
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Kriminalistika. Kriminologija / Criminology; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTVienas iš pavojingiausių šiuo metu tarptautinei bendruomenei gresiančių žmogaus teisių pažeidimų yra prekybos žmonėmis fenomenas. Lietuva tapo šalimi, ne tik eksportuojančia į Vakarus prostitutėmis užverbuotas moteris, bet ir priimančia tokias moteris iš kitų šalių. Prekyba žmonėmis – šiuolaikinės vergovės forma, nusitaikiusi į labiausiai pažeidžiamus visuomenės narius ir siekianti gauti iš jų kuo daugiau naudos bei pelno. Lietuvoje nėra nusistovėjusios teisminės praktikos sprendžiant tokio pobūdžio baudžiamąsias bylas. Paprastai teismai trunka kelerius metus, o kartais ir ilgiau. Nagrinėjant tokias bylas žmogus būna traumuojamas, pirmiausiai jam teikiama pagalba ir sąmoningai laukiama, kol auka galės kalbėti apie sau nemalonius dalykus. Todėl dažnai tiriami jau seniau įvykę atvejai. Ikiteisminio tyrimo metu aukos dažnai patiria spaudimą, joms grasina kaltinamieji bendrininkai. Aukų, liudijančių teisme, apsaugos sistema Lietuvoje veikia labai menkai, todėl išsigandusios aukos dažnai keičia parodymus, atsiima pareiškimus. Taigi asmenys, padarę nusikalstamas veikas, lieka nenubausti. Straipsnyje autorius analizuoja Lietuvos teismų prekybos žmonėmis baudžiamojo teisinio vertinimo praktikos ypatumus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asmens laisvės pažeidimai; Baudžiamoji atsakomybė; Prekyba žmonėmis; Prekybos žmonėmis auka; Criminal responsibility; Human trafficking; Trafficking in human beings; Victims; Violation of personal freedom.

ENHuman trafficking is a human rights violation and a crime of human dignity and integrity, which may lead to the enslavement of victims One of the most dangerous human rights violations threatening the international community today is the phenomenon of human trafficking. Trafficking in human beings is directly related to migration, organized crime, prostitution, security, jobs, and health risks. Every year, millions of people - mostly women and children from less developed countries - are exploited. They become objects of an international criminal industry. In Lithuania, there is no established case law dealing with criminal proceedings for cases of human trafficking. Generally, legal proceedings last for several years. In such cases when a person is traumatized, he/she requires assistance and time until the victim is able to talk about the experiences. That is why prosecutors tend to investigate cases that occurred in the past. In the pre-trial stage, the victim is often under pressure and receives threats from accomplices of the accused. Since the victims’ protection system in Lithuania is very weak, frightened victims often change testimony and withdraw their statements. Thus, criminals remain unpunished. [text from author]

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23194
Updated:
2018-12-17 12:34:18
Metrics:
Views: 21    Downloads: 4
Export: