Ar darbas ypatingai išnaudojančiomis sąlygomis užtraukia baudžiamąją atsakomybę Lietuvoje?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ar darbas ypatingai išnaudojančiomis sąlygomis užtraukia baudžiamąją atsakomybę Lietuvoje?
Alternative Title:
Does Lithuanian law impose a criminal liability for a particularly exploitative working conditions?
In the Journal:
Teisės apžvalga [Law review]. 2019, Nr. 1(19), p. 45-68
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbas ir paslaugos prieš asmens valią; Darbuotojo išnaudojimas; Išnaudotojiškas darbas; Išnaudotojiškas darbas - darbas ypatingai išnaudotojančiomis sąlygomis - darbuotojo eksploatacija. Priverstinis darbas - nesava valia atliekamas darbas ar paslaugos; Išnaudotojiškos darbo sąlygos; Priverstinis darbas; Forced Labor; Labor exploitation; Labor expoitation; Particularly exploitative work conditions; Particulary exploitative work conditions; Work and services against ones will; Worker's abuse forced labor work and services against one's will; Workers abuse.
Keywords:
LT
Darbas ir paslaugos prieš asmens valią; Darbo sąlygos / Working conditions; Darbo teisė / Labor law; Darbuotojai / Workers; Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Išnaudotojiškas darbas; Priverstinis darbas.
Summary / Abstract:

LTSiekiant įgyvendinti ES direktyvą 2009/52/EB, 2012 m. įsigaliojo naujas LR BK straipsnis, kriminalizuojantis nelegaliai LR esančių trečiųjų šalių piliečių darbą. Jame aptinkamas nevienareikšmiškai suprantamas požymis – ypatingai išnaudojamo darbo sąlygos. Pastaroji sąvoka kodekse nėra paaiškinta, o ES direktyva, iš kurios ši sąvoka buvo perkelta į LR BK, yra orientuota į nelegalios migracijos iš trečiųjų šalių sustabdymą bei nelegalių migrantų apsaugojimą nuo didelio išnaudojimo darbe. Susiklosčius tokioms teisinėms aplinkybėms, atsirado tam tikrų LR BK nuostatų taikymo neapibrėžtumas, reikalaujantis atskiro tyrimo, kurio objektas yra LR BK reglamentavimas, numatantis darbdavio atsakomybę už darbuotojo išnaudojimą. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti, ar Lietuvoje apkritai darbdaviui kyla baudžiamoji atsakomybė už darbą ypatingai išnaudojančiomis sąlygomis ir kokios yra tokios atsakomybės ribos. Atlikus tyrimą nustatytas ypatingai išnaudojančio darbo sąlygų ryšys su priverstiniu darbu. Esminis skirtumas – laisvės varžymo kriterijus, kuris ir atskiria šias sampratas pagal jų rūšinį objektą, o panašumas – savanaudiškumas ir išnaudojimo tikslas rodo ne tik tam tikras šių sąvokų sąsajas, bet ir pabrėžia ypatingai išnaudojančių sąlygų pavojingumą baudžiamosios teisės prasme. Didelis darbuotojo išnaudojimas nėra tokia pavojinga veika, kaip priverstinis darbas ar prekyba žmonėmis priverstiniam darbui, pažeidžianti asmens laisvę, tačiau šia veika yra pažeidžiamos fundamentalios asmens teisės į sveikatą bei orumą.Tyrimu nustatyta, kad LR BK įtvirtintos nuostatos yra tik siauram taikymui, todėl ypatingai išnaudojančio darbo sąlygų samprata yra nepakankama jų kvalifikavimui. Lietuvoje darbdavio baudžiamoji atsakomybė už ypatingai išnaudojančias darbo sąlygas apskritai nėra numatyta, o pažodinis direktyvos perkėlimas į LR BK 29 neapibrėžtumą, kuomet besidubliuojančios nuostatos su LR BK 147 ir 147(1) apsunkina minėtos normos taikymą, dar daugiau, specialus sudėties dalykas suponuoja tam tikrą LR ir ES piliečių diskriminaciją. [Iš leidinio]

ENAs a result of implementing EU directive 2009/52/EC a new article showed up in Lithuanian criminal codex. It is article No. 292(1) which among all the other provisions imposes a criminal liability for a particularly exploitative working conditions. This definition is not explained in the national codex but it is directly transferred from the directive above. The problem is that this directive is issued for a certain purpose which is to prevent an illegal immigration in EU territory and to protect third–country nationals, as they are considered as vulnerable, from particularly abusive activities, such as discrimination and striking disproportion of employment terms compared with legally employed workers which affects worker‘s health and safety and which offends against human dignity. As this provision is a quite new thing in Lithuania there is no jurisprudence regarding its application which most likely will create some difficulties in the means of it‘s qualification as the definition in some way replicates another provision imposing criminal liability for a forced labor under article No. 147(1). In a certain circumstances there is a need to make a research on this new provision especially on its definition “particularly exploitative working conditions “and find out whether there is an imposed criminal liability for such a violation in general not only concerning specific group of people – illegal third-country nationals. The research is focused on the related Lithuanian criminal provisions (No. 176, 147, 147(1), 292(1)) and their application. It shows that criminal provisions are for a very narrow application and do not apply to protect Lithuanians or other EU nationals from the labor exploitation in general. In fact it is discriminating them as the existing provision protects only third-country nationals. [From the publication]

DOI:
10.7220/2029-4239.19.3
ISSN:
2029-4239
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82589
Updated:
2020-07-28 20:31:07
Metrics:
Views: 18    Downloads: 5
Export: