Lokalinių jaunimo grupių komunikacinių ypatumų lyginamasis tarptautinis tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lokalinių jaunimo grupių komunikacinių ypatumų lyginamasis tarptautinis tyrimas
Alternative Title:
International comparative research of communicational peculiarities of local youth groups
In the Book:
Lietuvos lokalinių tyrimų padėtis / sudarytojai: Aivas Ragauskas, Vladas Senkus, Žydrūnas Mačiukas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 204-208
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama lokalinių jaunimo grupių komunikaciniai ypatumai. Interneto vartojimu jaunimas skiriasi nuo kitų amžiaus grupių. Internetas nuo kitų masinės komunikacijos priemonių skiriasi siūlomos informacijos gausa bei vartotojui suteikiama galimybe išlikti nepriklausomu nuo programos laiko tinklelio. Dėl šios priežasties interneto naršymo įpročiai labiau nei kitų masinės komunikacijos priemonių vartojimo analizė atspindi vartotojų nuostatas ir interesus. Analizėje remiamasi medžiaga surinkta 2003 m. PIPE projekto finansuoto tarptautinio lyginamojo baigiamųjų klasių moksleivių tyrimo metu Norvegijos Estfoldo ir Telemarko, latvijos Cėsių ir Lietuvos Alytaus miesto ir rajono bei Lazdijų savivaldybėse. Identifikacija su lokalinėmis jaunimo grupėmis panašiai išreikšta visuose tirtuose regionuose, tačiau elektroninių komunikacinių preferencijų analizė rodo, kad Norvegijos moksleiviai elektroniniam bendravimui dažniau renkasi savo vietovės jaunimą nei lietuviai ar latviai, kuriems įdomiau bendrauti su kitų vietovių savo šalies jaunimu. Interneto naršymo įpročių ir temų pasirinkimo skirtumai rodo lokalinių jaunimo grupių ypatumų skirtumus. Norvegijos moksleiviai žymiai dažniau renkasi užsienio interneto puslapius įvairiomis temomis. Lietuviai rečiau nei norvegai bet dažniau nei latviai domisi politika ie ekonomika, dažniau už latvius ir norvegus ieško informacijos dabartinėms ar ateities studijoms, informacijos apie meną ir sportą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lokalinės jaunimo grupės; Komunikaciniai ypatumai; Sociologiniai tyrimai.

ENThe article analyses communicational peculiarities of local youth groups. Internet browsing distinguishes youth from other age-groups. The Internet supplies much more information than other mass media and allows independent from screen time information search. For this reason Internet browsing habits represent attitudes and interests more than other media using habits. The analysis is based on PIPE project financed international comparative research of regional identity of pupils of two finishing grades from Ostfold and Telemark regions in Norway, Cesis region in Latvia, and Alytus town, Alytus and Lazdijai regions in Lithuania. Indentification with local groups in all the researched regions is similar, although analysis of communicational preferencies shows, that of electronic communication – e-mail and IRC – Norwegian pupils prefer youth from their regions much more frequently than their Lithuanian and Latvian peers that are more interested in communication with youth from other regions of their countries. Internet browsing habits reflect value attitudes and identities and differ in the researched regions. Norwegian pupils much more frequently prefer foreign Internet sites for information on different topics. Lithuanians less frequently than Norwegians, but more frequently than Latvians are interested in information about politics and economics; more frequently than Latvians and Norwegians browse for information on school subjects, universities, art, sports and sports(wo)men. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2319
Updated:
2020-09-23 15:34:37
Metrics:
Views: 23
Export: