Vyrų nuostatos į vyriškumo sklaidą šeimoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyrų nuostatos į vyriškumo sklaidą šeimoje
Alternative Title:
Male's attidues toward masculinity dispersion in the family
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2005, t. 4, Nr. 1, p. 34-39
Keywords:
LT
Šeima / Family; Vyrai / Men.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi svarbesnieji 2004 m. atlikto Lietuvos vyrų nuostatų, apibūdinančių vyriškumą ir atskleidžiančių jo sampratą, tyrimo duomenys. Šie duomenys gauti taikant individualių standartizuotų pokalbių metodą. Interviuotojai apklausė 1376 vyrus. Kadangi vyriškumas gali būti siejamas ir su socialinėmis taisyklėmis, ir su normomis, ir su ekonominiais santykiais, ir su seksualumo apraiškos bei kūno suvokimu, o visuomenėje gali būti paplitusios kelios vyriškumo sampratos, tiriant nuostatas į vyriškumą, drauge siekta išsiaiškinti ir tiriamųjų nuomones apie jiems patiems būdingas savybes. Tyrimo duomenys rodo, kad dauguma (77,1 proc.) apklaustų vyrų, apibūdindami vedusį vyriškį, nurodo rūpinimąsi šeima, bei jos aprūpinimą, taigi išskyrė instrumentinį – finansinį vyriškumo aspektą. 1075 apklaustų vyrų (78,1 proc.) teigė, kad jie visiškai atitinka arba veikiau atitinka nei neatitinka vedusio vyro savybes. Vyrai, gyvenantys šeimose, kurioms būdinga savita struktūra – tam tikras žmonos/partnerės ir vyro išsilavinimų santykis (dažniausiai žmonos/partnerės aukštasis neuniversitetinis, o vyro – vidurinis), didesnis žmonos/partnerės nei vyro indėlis į šeimos materialinį aprūpinimą, vyro nusišalinimas/nušalinimas nuo šeimai svarbių sprendimų priėmimo – dažniau teigė, kad jie neatitinka jų pačių suformuluotos vyriškumo sampratos. Atlikto tyrimo duomenys atspindi vyrų problemas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vyrai; Nuostatos; Vyriškumas; Šeima.

ENThis article presents the findings of the study on Lithuanian males' concepts and attitudes towards masculinity, conducted in 2004. 1,376 males were interviewed using the standardized interview method. Masculinity is associated with social norms and rules, economic background, sexuality and the body. Several concepts of masculinity predominate in society. The investigation of masculinity perception aimed at examining the subjects’ opinion of their personal attributes. The results of this study have revealed that the majority (77.1%) of participants accentuate care and provision for the family. In other words, when describing the husband's role they stress the instrumental-financial aspect of masculinity. 1,075 of the participants (78.1%) stated that they totally or partly fulfil "husband's requirements". Men from unusual family structures, i.e. where spouses/partners assume untraditional family roles and/or characteristics in terms of education, income and decision-taking, usually perceive themselves as not falling under their concept of masculinity if their wives/female partners have better education, receive higher incomes and take decisions on important family issues.

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2302
Updated:
2018-12-17 11:36:06
Metrics:
Views: 29    Downloads: 6
Export: