Ištrūkimas iš fabriko

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ištrūkimas iš fabriko
Alternative Title:
Breaking away from a factory: modernisation of Lithuanian poetry in the 1960s-1980s
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
Pages:
291 p
Series:
Ars critica : AC
Notes:
Asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Modernėjimas; Socialistinis realizmas; Fabriko tvarka; Cenzūra; Sovietinis laikotarpis; Ideologinė kontrolė; Individualumas; Avangardizmas.; Modernization; Socialist realism; Factory order; Censorship; Soviet period; Ideological control; Individuality; Avant-garde.; Sovietmečio literatūra; Lietuvių poezija; Poezijos modernėjimas; Soviet literature; Lithuanian poetry; Poetry modernization.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Fabriko tvarka ir jos rėmai — Modernėjimo ideologiniai rėmai: socialistinis realizmas kaip fabriko tvarkos modelis — Modernėjimas ir tvarkos revizionizmas — Poezijos modernėjimo dinamika: chronologiniai rėmai — Avangardinio modernėjimo užmojai — Sigito Gedos poezija - iššūkis socialistinio realizmo kanonui — Vytauto P. Bložės poezijos kaitos paradoksai — Marcelijaus Martinaičio Kukučio baladės: groteskas kaip tvarkos ardymo būdas — Klasikos ir modernumo jungtys — Apvertimas - Vlado Šimkaus poetinis principas — Juditos Vaičiūnaitės lyrika: tarp atsiribojimo ir intymumo — Kitos tvarkos ieškojimas Jono Juškaičio lyrikoje — Kultūrinė atmintis Tomo Venclovos poezijoje — Išvados — Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Avangardizmas.; Cenzūra; Fabriko tvarka; Individualumas; Lietuvių literatūra / Lithuanian literature; Modernėjimas; Poezija / Poetry; Politinė ideologija / Political ideology; Socialistinis realizmas; Sovietinis laikotarpis; Sovietmečio literatūra.
EN
Avant-garde.; Censorship; Factory order; Ideological control; Individuality; Modernization; Poetry modernization; Socialist realism; Soviet literature; Soviet period.
Summary / Abstract:

LTKnygoje apžvelgiama poezijos modernėjimo istorija, kurioje dalyvavo maždaug vienos kartos poetai: Sigitas Geda, Marcelijus Martinaitis, Vytautas Bložė, Vladas Šimkus, Judita Vaičiūnaitė, Jonas Juškaitis, Tomas Venclova. Fabriko metafora, pasirinkta apibendrinti poezijos modernėjimo procesus, nulemia bendrąją tekstų skaitymo kryptį, interpretacijos rėmus. Poezijos modernėjimas, iškylantys konfliktai, atskiri apsisprendimai aiškinami ne tik ir ne tiek asmeniškame, psichologiniame lygmenyje, bet bandoma matyti kultūros, poezijos raidos dėsningumai, dominuojančios tvarkos provokuojami "maištai", tvarkos suteikiamos pažeidimo galimybės. Turint omenyje tam tikrą tvarką, jos kaitą, dėmesys krypsta ne tiek į išorinių (politinio klimato, cenzūros) pokyčius, kiek į kultūrinių sistemų, estetinių programų veikimą, kovą, įsitvirtinimą.

ENThe monograph deals with the creative work of one poetic generation - Sigitas Geda, Vytautas P. Bložė, Judita Vaičiūnaitė, Marcelijus Martinaitis, Vladas Šimkus, Tomas Venclova, Jonas Juškaitis - and its relationship with the official and mandatory canon of literature, socialist realism. These authors made poetry more modern, more avant-garde: they created and strengthened the autonomy of the literary field, were troublesome to the authorities, seriously confronted the dogmas of socialist realism, sought to revitalize Lithuanian poetry. At the same time they continued and developed the traditions of Lithuanian culture. Relations between literature and the authorities are contrasted as the creation and development of two symbolic worlds. This study is a twenty-year-old history of a struggle against the dominating power in poetry. The main aspect of the attitude to poetry written in the Soviet epoch emphasized in the monograph is its modernisation. Stages of modernisation, conditions (ideological control, censorship), tactics (what alternatives were chosen in trying to oppose the standardised aesthetics of socialist realism and what traditions were continued), the relations of modernisation with official aesthetics and with the Lithuanian poetical tradition are analysed. This monograph stands out among other works that deal with literature of the Soviet era and poets of that generation by its attempt to model more general principles of the development of poetry of that time.

ISBN:
9786094250118
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22985
Updated:
2020-12-16 18:18:16
Metrics:
Views: 52
Export: