Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia. T. 5, Dokumentai. Knygos. Parodos kronika, XI-XX a.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia. T. 5, Dokumentai. Knygos. Parodos kronika, XI-XX a
Alternative Title:
Sacred art of Lithuania, 11th-20th c. Vol. 5, Documents. Books. Exhibition chronicle, 11th-20th c
Editors:
  • Dolinskas, Vydas, sudarymas [com]
  • Liškevičienė, Jolita, sudarymas [com]
Publication Data:
2009.
Pages:
237 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Krikščionybė; Knygos; Bažnytinės knygos; Rankraščiai; Paroda; Šventas Raštas; Šv. Kazimieras; Christianity; Books; Books ecclesiastical; Exhibition; The Holy Scripture; Saint Casimir.
Keywords:
LT
Bažnytinės knygos; Knygos / Books; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Parodos / Exhibitions; Rankraščiai / Manuscripts; Šv. Kazimieras; Šventas Raštas.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje pristatomi ne dailės kūriniai, o dokumentai ir knygos, kiti senieji raštijos paminklai, kurių ekspozicija pasakojo Lietuvos krikščionėjimo istoriją, atskleidė pagrindinius jos faktus ir etapus. Šis tomas išsiskiria iš ankstesniųjų ir tuo, kad be tradicinio eksponatų, šiuo atveju raštijos paminklų, publikavimo jame nuosekliai pateikiama visa parodos renginių 1999-2003 m. kronika, išsamiai pristatomi periodiniai kas pusę metų vykę parodos papildymai ir atnaujinimai, vykdyti prieš šv. Kalėdas - Kristaus gimimo šventę - ir liepos 6-ąją - Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną. Šio tomo pirmojo skyriaus pirmojoje dalyje pateikiami rašto paminklai ir dailės kūriniai (originalai arba faksimilės), eksponuoti parodos įvadinėje salėje, kurioje pristatyta Lietuvos krikšto ir krikščionėjimo istorija nuo 1009 m. iki XX a. pradžios, nemažai dėmesio skirta atskiroms iškilioms asmenybėms, akcentuoti j ų nuopelnai tikėjimui ir kultūrai. Antroje šio skyriaus dalyje pristatomos Lietuvos dailės muziejuje saugomos ir parodoje, istorinės Vilniaus vyskupijos bažnyčių meno vertybėms skirtoje salėje, nuolat eksponuotos senosios bažnytinės knygos, kurių daugiausia atkeliavo iš Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčios, priklausiusios benediktinių vienuolijai. Knygų aprašuose daugiausia akcentuojamas leidinių įrišimas, knygų meninė išvaizda. Antrasis skyrius yra skirtas parodos "Krikščionybė Lietuvos mene" atnaujinimams. Trečiasis šio tomo skyrius - tai parodos "Krikščionybė Lietuvos mene" įvykių kronika, kurioje išvardinti ir apibūdinti įvairūs Lietuvos istorijos, krikščioniškosios kultūros ir meno aktualizavimui skirti renginiai, konferencijos, trumpalaikės teminės parodos ir jose eksponuoti kūriniai, kultūros vakarai, koncertai ir parodos leidiniai.

ENThis volume, Volume V, is dedicated to documents; books and other historical written-linguistic artefacts, the exposition of which tells the story of the conversion of Lithuania to Christianity and unveils its major facts and stages. This volume is different from the previous ones in respect of its structure: besides the publication of traditional objects, in this case of writing, it consequently presents the chronicle of all the exhibition events (1999-2003) and thoroughly catalogues the periodical half-yearly additions and renewals (to the exhibition) carried out before Christmas - the Nativity Holiday - and the sixth of July - the State. Part I of this volume includes written artefacts and art works (original or facsimiles) put on view in an introductory exhibition hall which presented the history of the Christianisation and baptism of Lithuania from 1009 until the early-20th century; equal attention was also paid to prominent personalities, reflecting upon their role in faith and culture. Section II is devoted to the seven renewals of the exhibition "Christianity in Lithuanian Art", in the period between 1999 and 2003. Section III is a chronicle of various events held at the time of the exhibition "Christianity in Lithuanian Art", among them devoted to the actualisation of Lithuanian history, Christian culture and art, including: conferences, short-term thematic exhibitions, cultural sources, concerts and exhibition publications. The information contained in this section aims to represent and preserve in memory a wide cultural-educational and scientific program and to generalise the results of the grandest exhibition in the history of the Lithuanian museology.

ISBN:
9786094260025
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22687
Updated:
2022-02-17 10:44:58
Metrics:
Views: 33
Export: