Tapatumo įvardijimas: sociologinių tyrimų duomenys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tapatumo įvardijimas: sociologinių tyrimų duomenys
Alternative Title:
Definition of Identity: Data of Sociological Surveys
Summary / Abstract:

LTRemiantis 2004 m. atlikto reprezentatyvaus Lietuvos visuomenės stratifikacijos tyrimu, Europos vertybių projektu, straipsnyje pateikiama Lietuvos gyventojų tapatumo analizė. Nustatytos ypatingai palankios respondentų nuomonės etninės kultūros atžvilgiu. Suvokdami etninės kultūros sklaidos ir raiškos nepakantumą dabartiniais laikais, dauguma apklaustų Lietuvos gyventojų pasisako už įvairių etninės kultūros dalykų dėstymą mokyklose. Tyrimo duomenys leidžia daryti išvadą, kad ir lietuviai, ir kitų tautybių Lietuvos gyventojai iš esmės pozityviai vertina Lietuvos kultūrinius ir etnokultūrinius ypatumus. Aptikti skirtumai rodo, kad lietuviai šiek tiek geriau suvokia ir vertina šalies etnokultūrinį savitumą. Tačiau ir kitataučiai pakankamai aktyviai ir pozityviai vertina Lietuvą kaip šalį su savitais kultūriniais ir etnokultūriniais bruožais. Aptikti vertinimų skirtumai tarp tautų neiškreipia bendros tendencijos, kad etninė kultūra, formuodama kultūrinio ir tautinio identiteto pagrindą, vienija skirtingų tautybių žmones.

ENWith reference to the representative stratification survey of the Lithuanian society carried out in 2004, the project of the European values, the article gives the identity analysis of the Lithuanian population. It determines especially favourable attitudes of the respondents as to ethnic culture. Comprehending intolerance as to spread and manifestation of ethnic culture in modern days, the majority of the surveyed Lithuanian residents stand for teaching of various disciplines of ethnic culture at school. The data of the survey suggest that both Lithuanians and Lithuanian residents of other nations basically adopt a positive attitude towards cultural and ethnocultural peculiarities of Lithuania. Identified differences evidence that Lithuanians have a slightly better conception and evaluation of ethnocultural distinction of their country. However, individuals of other nations give a fairly active and positive evaluation of Lithuania, as the country with its peculiar cultural and ethnocultural traits. Differences in evaluations detected among various nations do not misrepresent the general tendency that ethnic culture unites people of various nations by forming the basis of cultural and national identity.

ISBN:
9955200251
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2251
Updated:
2020-06-04 14:37:44
Metrics:
Views: 28
Export: