Išorinių išteklių nuomos smulkiajame versle neigimo empirinis tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Išorinių išteklių nuomos smulkiajame versle neigimo empirinis tyrimas
Alternative Title:
Empirical research abnegation of outsourcing in small business
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 661-667
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration.
Summary / Abstract:

LTRinkos konjunktūros svyravimų, darbuotojų patirties stokos ir konkurentų veiksmų poveikį galima būtų sumažinti, diegiant išorinių išteklių nuomą. Tokios paslaugos, kaip apsaugos, programinės įrangos prižiūra, programavimas, personalo vadyba, finansų ir apskaitos paslaugos ir kitos yra priskiriamos prie išorinių išteklių nuomos, tačiau tik tada, kai įmonės šiomis paslaugomis naudojasi ilgesnį laikotarpį ir jos daro tiesioginį poveikį verslo efektyvumui. Smulkaus verslo įmonių tyrimas parodė, kad daugelis jų, kurios nesinaudoja išorinių išteklių nuoma, naudojasi kitų įmonių paslaugomis. Atliekant priežasčių analizę, kodėl smulkaus verslo įmonės nesinaudoja išorinių išteklių nuoma, paaiškėjo, kad dauguma įmonių abejoja, kad tai išspręs jų problemas ar pagerins veiklos efektyvumą. Tačiau nemaža dalis smulkaus verslo įmonių apie išorinių išteklių nuomą nėra girdėjusios. Pagrindinė to priežastis - informacijos trūkumas apie tokios nuomos panaudojimo galimybes. Tyrimas parodė, kad veiksniai, galintys paskatinti naudotis išorinių išteklių nuoma, yra detalus informacijos pateikimas apie išorinių išteklių nuomos panaudojimą, panaudojimo efektyvumo ekonominis pagrindimas, finansinė parama, diegiant šias paslaugas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darnus vystymasis; EESRK; ĮSA; Socialinė atsakomybė; Vertybės.; Harmonious development; European Economic and Social Committee; ESR; Social responsibility; Valuables.; Išoriniai ištekliai; Nuoma; Efektyvumas.; Outsorcing; Rent; Effectiveness.

ENThe impact of the conjuncture of the market, employee experience and the acts of competitors could be reduced by using outsourcing. When the results have been estimated the presumption has been made that the enterprises that stated they do not use the rent of outsourcing, were wrong; because some types of services correspond to the types of the rent of outsourcing. Such services as security, maintenance of programming equipment, programming, personal management, services of finances and accounting, and some others belong to the rent of outsourcing. However, when the enterprise uses them they make bigger effect on the enterprise's effectiveness. Generalizing the information you can state that in order to encourage small businessmen to use the rent of outsourcing it needs to do the study of Lithuanian small business possibilities, the detailed information about its use, their implementation, the possible assurance of benefit and business effectiveness. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22299
Updated:
2018-12-17 12:31:23
Metrics:
Views: 31    Downloads: 5
Export: