Universitetinė lietuvių estetikos ir meno filosofijos dimensija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universitetinė lietuvių estetikos ir meno filosofijos dimensija
Alternative Title:
University dimension of Lithuanian aesthetics anf philosophy of art
In the Book:
Estetikos ir meno filosofijos transformacijos / sudarytojas Antanas Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. P. 251-262. (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai; 1)
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Meninis ugdymas / Art education; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos vadinamosios akademinės estetikos ir meno filosofijos slinktys XX amžiaus Lietuvos universitetuose. Lyginama, kaip keitėsi estetikos ir meno filosofijos mokslų pobūdis ir pagrindinės jos gvildenamos problemos per tris dramatiškų istorinių lūžių laikotarpius – kuriantis nepriklausomai Lietuvai, jau po Antrojo pasaulinio karo praradus nepriklausomybę ir įsigalėjus marksistinei ideologijai ir vėl atgavus nepriklausomybę. Besikeičianti sociokultūrinė aplinka kiekvienu laikotarpiu padarė įtaką estetikos ir meno filosofijos kursų – ir svarbiausia – idėjų sklaidai.Reikšminiai žodžiai: Meno filosofija; Studijos; Estetinė kultūra; Meninis ugdymas; Vertybinės orientacijos; Universitetų funkcijos; Lithuanian aesthetics; Studies; Aesthetical culture; Artistic education; Value orientations; University functions.

ENThe article examines changes in the so-called academic aesthetics and the philosophy of art at Lithuanian universities in the 20th century. It compares changes in the nature of aesthetics and the philosophy of art and the main issues examined by it during three periods of dramatic historical turning-points – when independent Lithuania was established, when the independence was lost after the Second World War and the Marxist ideology prevailed, and when the independence was restored. In each case, the changing socio-cultural environment had an impact on the curricula of courses in aesthetics and the philosophy of art and, most importantly, on the spread of their ideas.

ISSN:
1822-3192
Related Publications:
Ugdymo filosofija / Bronislovas Bitinas. Vilnius : Enciklopedija, 2000. 247 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2215
Updated:
2022-07-06 10:49:57
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: