Estetikos ir meno filosofijos transformacijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Estetikos ir meno filosofijos transformacijos
Alternative Title:
Transformations of aesthetics and philosophy of art
Editors:
Andrijauskas, Antanas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
Pages:
698 p
Series:
Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai; 1
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — ESTETIKOS IR MENO FILOSOFIJOS PROBLEMOS: Antanas Andrijauskas. Klasikinės Vakarų metafizinės estetikos ir meno filosofijos transformacijos: neklasikinių principų sklaida; Viktor Byčkov. Neklasikinės estetikos fenomenas; Natalie Heinich. Antiredukcionistinė ir reliatyvistinė pozicijos meno sociologijoje; Žibartas Jackūnas. Scientizmo poveikis šiuolaikinei estetikai; Vytautas Martinkus. Estetinių vertybių klausimai XX a. literatūros filosofijoje; Salomėja Jastrumskytė. Sinestezinio menų saito virsmai estetiniu požiūriu; Rūta Marija Vabalaitė. Radikalūs meno pokyčiai, arba meno „mirties" problema; Kęstutis Šapoka. Patologija ir menas kaip estetiniai komunikaciniai paradoksai — LIETUVIŲ ESTETIKOS IR MENO FILOSOFIJOS POKYČIAI: Juozas Mureika. Apmąstymai ir įžvalgos apie XX a. lietuvių estetikos istoriją; Algirdas Gaižutis. Universitetinė lietuvių estetikos ir meno filosofijos dimensija; Pille Veljataga. Meno vertinimo kriterijų klausimas XIX a. pabaigos - XX a. pradžios lietuvių estetikoje; Aldona Snitkuvienė. Mykolo Tiškevičiaus senovės pasaulio meno kolekcijos epilogas: 1898 m. Paryžiaus aukcionas; Viktoras Liutkus. Lietuvos dailės avangardas: Ištakos, įtakos ir stilistinės transformacijos — IŠ MENO FILOSOFIJOS IR MENOTYROS IDĖJŲ ISTORIJOS: Georges Didi-Huberman. Elementarios meno istorijos praktikos ribos; Jonathan Harris. Naujoji meno istorija; Evaldas Stankevičius. Aby Warburgo Mnemosyne projektas; Arūnas Sverdiolas. Atvaizdo tvarka. Gombrichiniai svarstymai; Auksė Kapočiūtė. Wittkoweris ir meno kūrinio suvokimo metamorfozės ikonologinėje menotyroje; Odeta Žukauskienė. Vaizduotės poetikos erdvių pažinimo transformacijos: Jurgis Baltrušaitis; Stasys Mostauskis. Gamtinis žmogus ir klasikinio modernizmo estetikos bei meno prielaidos; Dalia Karatajienė. JAV modernistinio ir postmodernistinio dailės istorijos koncepcijų reprezentavimo nuostatos —KOMPARATYVISTINĖ IR RYTŲ ESTETIKA: Hidemichi Tanaka. Rytietiški rašmenys Gioto laikotarpio tapyboje; Valdas Jaskūnas. Tekstinė meno tradicija Indijoje: preliminarios hipotezės tolesniam tyrimui; Loreta Poškaitė. Žmogaus kūno semantika ir estetika tradicinėje kinų kultūroje; Dalia Švambarytė. Augalų įasmeninimas klasikiniame japonų romane Ccnji monogatari; Agnė Purvinytė. Kaligrafijos meno estetikos savitumas ir jo vieta musulmonų menų hierarchijoje; Aistė Niunkaitė-Račiūnienė. Tradicinis žydų menas: atvaizdo problemos transformacijos. Tekstai ir kontekstai; Simona Makselienė. Bizantiškoji mandrolos ikonografijos raida; Kristina Mitalaitė. Lotynai prieš bizantines ikonas (remiantis Libri Carolini tekstu) — IŠ ESTETIKOS IR MENO FILOSOFIJOS PALIKIMO: Henri Focillon. Formų gyvenimas; Andrė Malraux. įsivaizduojamas muziejus — Reziumė anglų kalba — Asmenvardžių rodyklė — Apie autorius — Turinys prancūzų kalba — Turinys anglų kalba — Turinys rusų kalba.
Keywords:
LT
16 amžius; Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTKnyga atveria naują Estetikos ir meno filosofijos studijų seriją, kurią rengs Kultūros, filosofijos ir meno institutas ir Lietuvos estetikų asociacija, pasitelkusi kiekvienam konkrečiam leidiniui tris pasaulinio garso užsienio ir žymiausius įvairių kartų Lietuvoje estetikos srityje besidarbuojančius specialistus. Tai pirmas nepriklausomybės atgavimo metais sukurtas išskirtinės svarbos tęstinis projektas, kurio tikslas-sutelkti Lietuvos estetikus ir padėti sparčiau integruotis mūsų mokslininkams į tarptautinius projektus. Pirmajam leidiniui sąmoningai pasirinktas XVI Pasaulinio estetikos kongreso (Rio de Janeiro, Brazilija, birželio 18-23 d.) leitmotyvas, nes tikimasi, kad tai paskatins Lietuvos mokslininkus aktyviau dalyvauti gvildenant aktualiausias dabartinės estetikos problemas. Knygoje, pasitelkiant naujausius humanitarinių mokslų laimėjimus, pirmą kartą Lietuvoje išsamiai ir įvairiapusiškai aptariami įvairus dabartinės estetinės ir meno filosofijos problematikos irpostmodemios meno praktikos transformacijos procesai, įtakingiausios mokyklos ir kryptys. Knyga sėkmingai užpildo per pastarąjį dešimtmetį susidariusias spragas Lietuvos humanistikoje. Jos adresatas yra dvejopas: profesionalioji akademinė auditorija, studentai, dėstytojai, mokytojai, vyresniųjų klasių mokiniai ir visuomeninė aplinka, kūrybinė inteligentija. Knygos medžiaga gali būti sėkmingai naudojama ir edukaciniais tikslais visose aukštosiose ir aukštesniosiose mokyklose, kuriose skaitomi estetikos, menotyros, meno istorijos, kultūrologijos ir kiti kursai. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9986638593
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86883
Updated:
2022-01-14 19:36:47
Metrics:
Views: 59
Export: