Impact of company's leverage on financial accounting method choise

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Impact of company's leverage on financial accounting method choise
Alternative Title:
Įmonės finansinio sverto poveikis finansinės apskaitos metodų pasirinkimui
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2005, Nr. 5 (45), p. 25-30
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Politika / Politics.
Summary / Abstract:

LTViena iš trijų pagrindinių pozityviosios apskaitos teorijos hipotezių – finansinio sverto – teigia, kad „ceteris paribus, kuo didesnis įmonės finansinio sverto rodiklis, tuo labiau tikėtina, kad ji pasirinks pelną didinančius apskaitos metodus”. Kreditoriai daugelyje skolos sutarčių skolininkams numato įvairių papildomų sąlygų, kurios gali apimti ir įmonės veiklos rezultatus. Jei šie įsipareigojimai nevykdomi, įmonei pagal skolos įsipareigojimus gali būti taikomos sankcijos. Vadinasi, vadovai, pasirinkdami atitinkamą apskaitos politiką, suinteresuoti manipuliuoti veiklos rezultatais. Daugelis užsienio autorių empiriniais tyrimais patvirtino finansinio sverto hipotezę, tačiau nemažai tyrėjų gavo prieštaringus rezultatus arba atmetė šią hipotezę. Lietuvoje nėra atlikta empirinių tyrimų, tikrinančių finansinio sverto hipotezę, taip pat nė vienas autorius nenurodo finansinio sverto kaip svarbaus apskaitos politikos pasirinkimo veiksnio. Koreliacinė anketinės apklausos analizė parodė, kad egzistuoja labai silpna statistiškai nepatikima priklausomybė tarp įmonės finansinio sverto rodiklio ir pelną didinančių atsargų įkainojimo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitos metodų pasirinkimo. Todėl Lietuvos įmonėse finansinio sverto hipotezė nepasitvirtino, nes dauguma įmonių, nepriklausomai nuo jų įsiskolinimo lygio, renkasi pelną didinančius apskaitos metodus. Toks jų pasirinkimas gali būti paaiškintas nepalankia pelną mažinantiems apskaitos metodams mokesčių sistema, įmonių pastangomis sumažinti infomacijos apdorojimo išlaidas. Raktažodžiai: apskaitos metodo pasirinkimas, finansinis svertas, apskaitos politika. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apskaitos metodo pasirinkimas; Finansinis svertas; Apskaita; Politika; Accounting method choice; Leverage; Accounting; Policy.

ENOne of the three main hypotheses of Positive Accounting Theory – Leverage hypothesis - argues that “Ceteris paribus, the higher company’s financial leverage ratio, the more likely the manager is to choose accounting procedures that shift reported earnings from future to current periods”. Most debt agreements contain covenants that the borrower must meet during the term of the agreement. If such covenants are violated, the debt agreement may impose penalties. This suggests that management could manipulate accounting results through selective choice of accounting methods, and thus possessed the ability to relax constrictive debt covenants. Most of empirical research confirm the Leverage hypothesis, but considerably fewer scientists received contradictory results or rejected the hypothesis. The results of foreign research and not investigated Lithuanian accounting practice suggests the theory be developed further to increase its predictive and explanatory power. Having examined the questionnaires, correlation analysis showed weak insignificant correlation between income-increasing inventory evaluation and depreciation methods and financial leverage ratio in Lithuanian companies. Therefore, Leverage hypothesis was not supported in Lithuanian companies, because majority of firms independently from their debt/equity ratio choose income increasing accounting methods. Such a choice could be explained by unfavourable tax system for income decreasing accounting methods, also by companies’ attempts to minimise information production costs. Keywords: accounting method choice, financial leverage, accounting policy. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/220
Updated:
2018-12-20 23:03:49
Metrics:
Views: 32    Downloads: 5
Export: