Роль А.И. Тыминского в жизни русских Каунаса

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Роль А.И. Тыминского в жизни русских Каунаса
Alternative Title:
The Role of A. I. Timinski in the life of Russians in Kaunas
In the Journal:
Балтийский архив. 2005, t. 9, p. 358-373
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Rusai Kaune; Visuomeninė veikla; Švietimas; Biografijos; Russians in Kaunas in the I half of the 20th c.; Social activity; Education; Biography.
Keywords:
LT
20 amžius; Biografijos / Biographies; Rusai / Russians; Švietimas; Visuomeninė veikla; Rusų kalba / Russian language; Pabėgėliai / Refugees.
EN
Russians in Kaunas in the I half of the 20th c..
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – aptarti A. I. Timinskio veiklą ir nuopelnus rusų Kauno bendruomenei. Rusų emigrantų tyrimai yra svarbus šalies istorinio kelio tyrimui. Pastaruoju metu tokie tyrimai sulaukia vis daugiau dėmesio. Tačiau vieno iš iškiliausių veikėjų Aleksandras Ivanovičius Timinskio veikla iki šiol nebuvo tirta. Emigravęs iš Rusijos į Lietuvą, jis pradėjo politiko ir švietėjo veiklą, stiprino bendruomenės pozicijas, stengėsi suvienyti ją, bandė atkreipti visuomenės dėmesį į jaunimo išsilavinimą, dirbo su pabėgėliais. Pagal 1932 m. gyventojų surašymą, Kauno rusų bendruomenė sudarė 3,2% visų miesto gyventojų, tačiau ji nebuvo svarbiu kultūrinių emigracijos centru. Buvęs Kauno savivaldybės nariu, Timinskis bandė įtraukti rusų bendruomenės veiklą į naujos gimtinės istoriją. Kitas Timinskio veiklos etapas prasideda 1923 m., kai jis buvo išrinktas Seimo deputatu. Tai leido jam rūpintis rusų mažumos reikalais. Būtent jis konsolidavo bendruomenę, kad būtų sukurta rusų kalbos gimnazija. Prieš Timinskį ir jo kolegas iškilo problema sukurti naujo tipo, pažangesnę mokyklą, kuri būtų nepriklausoma nuo politinių idėjų, europinio tipo. Devyni pedagogai tam tikslui sukūrė Draugiją, o jau 1920 m. rudenį naujoje mokykloje prasidėjo pamokos. 1940 – ieji buvo niokojantys rusų bendruomenę metai. Rusų gimnazija buvo uždaryta rugsėjo 1, o, atėjus Hitlerio kariams, Timinskis dar kurį laiką dirbo rusų vidurinėje mokykloje. 1942 m. jis buvo areštuotas ir ištremtas į konclagerį. Kaip tapo nedarbingas 1943 m., jis buvo išleistas iš konclagerio. Mirė jis 1959 m. po sunkios lygos.

ENThe article is aimed at discussing the work and contribution of A. I. Timinski to the Russian community of Kaunas. Recently such investigations have received more attention. However, the activity of one of the most famous figures Aleksandr Ivanovich Timinski has not been studied yet. After he emigrated from Russia to Lithuania, he began the activities of a politician and educator, strengthened positions of the community, tried to unite it, draw attention of society to education of the youth and worked with refugees. According the 1932 census, the Russian community of Kaunas accounted for 3.2% of the population of the town. When Timinski was a member of the Kaunas municipality he tried to draw the activity of the Russian community in the history of the new motherland. Another stage of Timinski’s activity started in 1923 when he was elected deputy to the Seimas. This enabled him to take care of the affairs of the Russian minority. It was he who consolidated the community to create a Russian high school. Nine pedagogues created a Society for that purpose, and in the autumn of 1920 lessons began at a new school. 1940 was a bad year for the Russian community. The Russian high school was closed on 1 September, and when Hitler’s soldiers came, Timinski worked at a Russian secondary school for some time. In 1942 he was arrested and deported to a concentration camp. When he became disabled in The diploma work by D. Jankauskaitė Reformacija Žemaitijoje XVI a. II pusėje (Reformation in Samogitia in the Second Half of the 16th century) (defended in 1987) and the work by the present author on the same 1943 he was released and died in 1950.

ISSN:
1822-4466
Related Publications:
Возвращение русской культуры Литвы из забвения / Павел Лавринец. Lietuvos rusai XX-XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis / sudarė Grigorijus Potašenko (ats. redaktorius), Pavel Lavrinec, Andrius Marcinkevičius. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013. P. 256-315, 394-395.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2182
Updated:
2013-04-28 15:37:17
Metrics:
Views: 21
Export: