Žmogaus teisių kaip konstitucinių vertybių apsauga Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo jurisprudencijoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogaus teisių kaip konstitucinių vertybių apsauga Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo jurisprudencijoje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2010.
Pages:
255 p
Notes:
Disertacija rengta 2003-2010 m. Mykolo Romerio universitete. Dr. disert. (social. m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2010. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacinio darbo tyrimo objektas - konstitucinio teisinio reguliavimo, įtvirtinančio su žmogaus teisėmis ir laisvėmis susijusius santykius, vertybinis aiškinimas (vertybių teorijos - aksiologija) konstitucinėje jurisprudencijoje, kuriuo užtikrinama žmogaus teisių apsauga. Nagrinėjama mokslinė problema - ar sisteminis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo požiūris į konstitucinį teisinį reguliavimą, įtvirtinantį santykius, susijusius su žmogaus teisėmis ir laisvėmis, kuriuo pabrėžiamas jų vertybinis statusas bei laiduojama žmogaus teisių ir laisvių bei kitų konstitucinių vertybių pusiausvyra, įgyja mokslinės vertybių teorijos bruožų. Autorė nagrinėja ir gretina pasirinktų Europos demokratinių šalių konstitucinės justicijos institucijų ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo vertybių požiūrį.

ENThe object of the thesis research consists of constitutional legal regulation, which sets relations in respect to human rights and freedoms, and the explanation of value (theory of values - axiology) in constitutional jurisprudence, which ensures the protection of human rights. The research problem: does systemic approach Constitutional Court of Lithuania to constitutional legal regulation, which sets the relations related to human rights and freedoms, and highlights the status of values as well as guaranteed human rights and freedoms and other constitutional balance of values, gain characteristics of scientific theory of values. The author examines and compares value approach of justice institutions in selected democratic European countries and the Constitutional Court of Lithuania.

ISBN:
9789955191674
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21644
Updated:
2014-02-07 20:09:03
Metrics:
Views: 53
Export: