Pedagogų, ugdančių mikčiojančius mokinius, patirtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų, ugdančių mikčiojančius mokinius, patirtis
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2009, Nr. 1 (20), p. 85-92
Keywords:
LT
Mikčiojantys mokiniai; Pedagogai; Mokykla; Ugdymo individualizavimas; Mikčiojantys mokiniai.
EN
Children who stutter; Pedagogues; School; Individualization of education; Children with language disability; Differentiated learning.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama mikčiojančių mokinių ugdymo(si) bendrojo lavinimo mokyklose situacija, atskleidžiama individualizuotos pagalbos svarba. Siekiant išsiaiškinti, su kokiais sunkumais susiduria ir kaip juos įveikia mikčiojančius mokinius ugdantys pedagogai, atlikta mokytojų anketinė apklausa. Ji padėjo išsiaiškinti naujų žinių apie mikčiojimą paieškos formas, dažniausiai taikomus pagalbos mikčiojantiems mokiniams būdus ir mokytojų požiūrį į logopedinės pagalbos organizavimą. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the situation of the (self-)education of stammering students attending mainstream schools and reveals the importance of individualised support. In order to find out the difficulties encountered and overcome by teachers who work with these students, a survey was carried out. It helped to reveal the new forms of looking for knowledge on stammering, ways of helping stammering students, and teachers' attitudes towards organisation of speech therapy support. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21329
Updated:
2018-12-17 12:28:28
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: