Gabių mokinių intelekto ir nerimo sąsajos keturioliktaisiais-penkioliktaisiais gyvenimo metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Gabių mokinių intelekto ir nerimo sąsajos keturioliktaisiais-penkioliktaisiais gyvenimo metais
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2009, Nr. 1 (20), p. 8-15, 16-23
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gabus vaikas; Gabumas; Intelektas; Nerimas; Gifted child; Intelect; Capabilities; Gabus vaikas.
Keywords:
LT
Gabumas; Gabus vaikas; Intelektas; Psichikos sveikata / Mental health; Vaikai / Children.
EN
Capabilities; Intelect.
Summary / Abstract:

LTGabūs vaikai yra atskira specialiųjų poreikių turinčių mokinių grupė, jų galių realizavimui reikalingas specialusis ugdymas - specialiai organizuotas, atitinkantis ypatingų vaikų specialiuosius poreikius. Specialieji gabiųjų mokymosi poreikiai atsiranda dėl jų išskirtinių sugebėjimų susikoncentruoti, greitai išmokti, nustatyti sąryšius, naudotis abstrakcijomis, taip pat dėl turimų įvairiapusių interesų. Gerai žinoma, kad nerimo lygis veikia žmogaus darbingumą, taigi ir mokymosi rezultatus. Gabių vaikų patiriamas nerimas vertinamas dvejopai: kai kurie autoriai teigia, kad gabūs vaikai jaučiasi ir galvoja kitaip nei jų bendraamžiai, kiti tvirtina, kad gabūs vaikai niekuo nesiskiria nuo savo bendraamžių, visi susiduria su panašiomis emocinėmis problemomis. Siekiant išanalizuoti gabių mokinių bendrojo intelekto ir nerimo ypatumus bei sąsajas tarp jų, atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo vienos Kauno gimnazijos 14-15 m. mokiniai, besimokantys devintose klasėse. Moksleiviai atliko R. Amthauerio IST-70 testą, po to užpildė klausimyną, kuriuo siekta nustatyti vaikų patiriamo nerimo lygį. Iš viso apklausti 196 moksleiviai (139 mergaitės ir 57 berniukai). Gabiųjų mokinių kategorijai buvo priskirti tie moksleiviai, kurių IQ buvo lygus ar didesnis už 115 balų. Nustatyta, kad bendrojo intelekto rodikliai nėra susiję su tiriamųjų lytimi. Tyrime dalyvavusių berniukų bendrasis intelektas yra aukštesnis nei mergaičių, tačiau skirtumas yra statistiškai nereikšmingas. Mokinių patiriamo nerimo lygis yra susijęs su lytimi: mergaitės reikšmingai dažniau patiria aukšto lygio nerimą, o berniukai - vidutinio į žemą lygio nerimą. Gabūs mokiniai nepatiria aukštesnio nerimo lygio lyginant su vidutinių gabumų bendraamžiais.

ENThe paper analyses general intelligence and anxiety of gifted students and discusses links between the two indicators. The data obtained by the research methods demonstrated that general indicators are independent of the gender of the research subjects. The general intelligence of boys who participated in the research was slightly higher than girls, but the difference is statistically unreliable. Girls more often experience high level anxiety in a statistically significant way, while boys' anxiety is of an average to low level. Gifted students don't experience a higher level of anxiety in comparison to their peers of common abilities. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21320
Updated:
2018-12-17 12:28:27
Metrics:
Views: 31    Downloads: 13
Export: