Судебная компетенция "старосты" Великого княжества Литовского во второй половине XV - первой трети XVI в. (на примере Волынской земли)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Судебная компетенция "старосты" Великого княжества Литовского во второй половине XV - первой трети XVI в. (на примере Волынской земли)
Alternative Title:
Jurisdiction "starosty" of the Grand Duchy of Lithuania in the second half of the 15th - the first third of the 16th centuries (on the example of Volhyn land)
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2007, t. 14, p. 25-34
Keywords:
LT
LDK; Jurisdikcija; Seniūnai; 15-16 a.; Volynė.
EN
Volhyn land; Medieval official; Jurisdiction.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos seniūno (starosta) jurisdikcijos problemos LDK XV a. antrojoje pusėje - XVI a. pirmajame trečdalyje. Seniūnas tuo metu buvo vienas svarbiausių Volynės žemės valdininkų, skiriamas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio. Aptariamuoju laikotarpiu seniūno teisiniai įgaliojimai buvo nustatyti juridiniuose įstatymų aktuose, vadinamuose ustavna zemska gramota. Šie aktai buvo leidžiami ir tvirtinami Lietuvos Didžiojo kunigaikščio ir galiojo vietinėse žemėse. Straipsnio autoriaus pateikiamoje medžiagoje akcentuojama, kad remiantis minėtais aktais seniūnas buvo svarbiausias asmuo to meto Volynės žemės teismą praktikoje. [Iš leidinio]

ENThe article is devoted to the problem of jurisdiction of 'starosta' (a medieval official) during the second half of the 15'h - the first third of the 16lh century. 'Starosta' was one from the most important officials in the Volhyn land. He was designated by the Great Lithuanian Duke. During this period the judicial duties of 'starosta' were regulated by the norms of legislative acts named 'ustavnazems 'kagramota' issued by great Lithuanian duke in their home policy. An author shows in his materials, that according to these documents 'starosta' was the main person at the time of legal proceedings. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
  • Lietuvos Metrika. Knyga 11 (1518–1523); Užrašymų knyga 11 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Artūras Dubonis]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. 228 p.
  • Lietuvos Metrika. Knyga 15 (1528–1538); Užrašymų knyga 15 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Artūras Dubonis]. Vilnius : Žara, 2002. 448 p.
  • Lietuvos Metrika. Knyga 25 (1387–1546); Užrašymų knyga 25 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. 461 p.
  • Lietuvos Metrika. Knyga 4 (1479–1491); Užrašymų knyga 4 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Lina Anužytė]. Vilnius : Žara, 2004. 285 p.
  • Lietuvos Metrika. Knyga 8 (1499–1514); Užrašymų knyga 8 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius, Darius Antanavičius]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. 709 p.
  • Voluinės žemės privilegijos (XV а. II pusė - XVI а. pradžia) : datavimo ir protografo problema / Dmytro Vaščukas. Lietuvos istorijos metraštis. 2004, 2003/1, p. 71-79.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14539
Updated:
2018-12-20 23:13:45
Metrics:
Views: 60    Downloads: 1
Export: